Przez 20 lat działalności Fundacji Rozwoju Dzieci oraz 40 lat naszej pracy w obszarze edukacji i rozwoju dzieci stworzyliśmy i rozwinęliśmy setki programów i projektów w Europie i Azji. Nasze doświadczenia, wypracowane standardy jakości oraz dobre praktyki są aplikowane przez różne organizacje i instytucje na całym świecie.

Zapraszamy do bliższego zapoznania się z trzema, aktualnie najważniejszymi projektami!

Nasze działania na przestrzeni lat.

2022

Spynki w Łódzkiem

Projekt ma na celu wsparcie najmłodszych dzieci z Ukrainy poprzez stworzenie dziesięciu punktów opieki w województwie łódzkim.

Read more
2022

Spynka – Integracja polskich i ukraińskich dzieci

Projekt ma na celu integrację najmłodszych dzieci z Ukrainy i Polski.

Read more
2022

Spynki – pilotaż

Tworzenie Spynek – ośrodków opieki i animacji zabaw dla dzieci w miastach zamieszkiwanych przez ukraińskie rodziny uchodźcze

Read more
2019

Grupy zabawowe – Wizyta studyjna z Tadżykistanu

Wizyta jest kontynuacją i pokłosiem dotychczasowej współpracy Fundacji z tadżyckimi organizacjami pozarządowymi, które od 2016 r. szkolimy i wspieramy w zakładaniu Grup Zabawowych.

Read more
2019

ŚMIAŁY OGRÓD

Projekt odpowiada na dwa problemy dotyczące rozwoju małych dzieci. Pierwszy związany jest z polskim systemem edukacji, który zbyt mały nacisk kładzie na rozwój myślenia krytycznego, samodzielność, rozwiązywanie problemów czy współpracę. 

Read more
2018

SENIORZY I DZIECI – UCZYMY SIĘ OD SIEBIE

Po zakończeniu pracy zawodowej osoby starsze często czują się niepotrzebne i zagubione w nowej rzeczywistości. Na dodatek, coraz rzadziej mają kontakt z wnukami w związku z rosnącą mobilnością młodych ludzi.

Read more
2018

GRUPY ZABAWOWE W KIRGISTANIE

Projekt odpowiada na problem niskiego dostępu małych dzieci do edukacji w Kirgistanie. Realizujemy go we współpracy z partnerem kirgiskim – Фонд Поддержки Оброзовательных Инитциатив (FPOI).

Read more
2018

GRUPY ZABAWOWE PLUS

Dla młodych mam powrót do pracy czy jej znalezienie po przerwie związanej z urodzeniem i/lub wychowaniem dziecka nie jest łatwe. Napotykają one szereg barier, zarówno systemowych, społecznych, jak i psychologicznych. Ten szczególny moment w ich życiu osobistym i zawodowym wymaga odpowiedniego wsparcia. Wykorzystaliśmy potencjał Grup Zabawowych* do rozbudzenia w młodych matkach aspiracji zawodowych oraz zaplanowania własnego rozwoju.

Read more
2017

MALI ODKRYWCY TO ZDROWI ODKRYWCY

Dzieci mają naturalną potrzebę odkrywania, zrozumienia świata – zadają pytania, tworzą definicje na miarę swojego rozumienia rzeczywistości, wszystkiego chcą dotknąć, spróbować, budują własne teorie. Wczesne doświadczenia dzieci mają długofalowy i formujący wpływ na rozwój mózgu, umiejętności i  zachowań człowieka.

Read more
2017

MAŁY KOLBERG NA DOLNYM ŚLĄSKU

Znajomość tradycji i tożsamość z miejscem urodzenia pozwala gruntować poczucie własnej wartości, pewność siebie, poczucie bezpieczeństwa, ale także ciekawość i otwarcie na świat. Edukacja regionalna rzadko pojawia się w programach wychowawczych przedszkoli i szkół. Dzieciom brakuje świadomości lokalnych tradycji, nie znają legend, opowieści, melodii i piosenek z okolic, w których żyją. 

Read more
2017

Z MAŁYM KOLBERGIEM PO KRAJU. PODLASIE.

Znajomość tradycji i tożsamość z miejscem urodzenia pozwala gruntować poczucie własnej wartości, pewność siebie, poczucie bezpieczeństwa, ale także ciekawość i otwarcie na świat. Edukacja regionalna rzadko pojawia się w programach wychowawczych przedszkoli i szkół.

Read more
2017

EDUKACJA ŻYWIENIOWA RODZICÓW DZIECI DO LAT 3

Pierwsze trzy lata życia są kluczowe dla rozwoju dziecka z racji na intensywny wzrost, wtedy też organizm jest szczególnie wrażliwy na nadmiar lub niedobór składników odżywczych. Tymczasem badanie „Kompleksowa ocena sposobu żywienia dzieci w wieku 13-36 miesięcy w Polsce” przeprowadzone w 2010 r. pokazują, że stan odżywienia aż 54,5% dzieci jest nieprawidłowy.

Read more
2017

EDUKACJA PRACOWNIKÓW ODPOWIEDZIALNYCH ZA ŻYWIENIE W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH

Sposób żywienia i kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych dzieci w czasach, gdy rodzice znacznie bardziej angażują się w pracę zawodową, tym samym poświęcając mniej czasu na wychowywanie dzieci i młodzieży, zależy w największej mierze od placówek oświatowych.

Read more
2017

MAŁY KOLBERG – PATRIOTA W STOLICY

Znajomość tradycji i tożsamość z miejscem urodzenia pozwala gruntować poczucie własnej wartości, pewność siebie, poczucie bezpieczeństwa, ale także ciekawość i otwarcie na świat. Edukacja regionalna rzadko pojawia się w programach wychowawczych przedszkoli i szkół. Dzieciom brakuje świadomości lokalnych tradycji, nie znają legend, opowieści, melodii i piosenek z okolic, w których żyją.

Read more
2017

AKTYWNI SENIORZY – AKTYWNA SPOŁECZNOŚĆ

W Polsce, jak i w całej Europie, osób starszych jest coraz więcej, ale we wspólnej przestrzeni społecznej często brakuje dla nich miejsca.

Read more
2017

PRZEDSIĘBIORCZE DZIECI – BIAŁORUŚ

W Białorusi temat edukacji ekonomicznej dla małych dzieci praktycznie nie występuje. Nie uwzględnia go podstawa programowa dla przedszkoli, nie występuje w programie studiów pedagogicznych przygotowujących nauczycieli wczesnej edukacji. Zapewne wynika to z przekonania, że wiedza ekonomiczna jest za trudna dla małych dzieci, a decyzje finansowe dotyczące dzieci są podejmowane przez rodziców.

Read more
2017

CENTRUM DZIECKA I RODZINY ORIFLAME – JASTKÓW

Usługi opiekuńczo-edukacyjne dla rodzin z małymi dziećmi należą do zadań własnych gminy ale gminy nie mają obowiązku prowadzenia takich usług. W efekcie dzieci od urodzenia do 3-4 lat mieszkające na wsiach najczęściej są „niewidzialne”. Poważną przeszkodą w tworzeniu lokalnych zintegrowanych usług jest struktura organizacyjna.

Read more
2017

MALI ODKRYWCY W JASTKOWIE

Dzieci to mali badacze świata. Mają wrodzoną ciekawość i skłonność do eksperymentowania. Uczą się poprzez działanie – obserwują, wypróbowują, doświadczają. Przyswajają wiedzę wtedy, gdy są zaangażowane i gdy temat je ciekawi. Poznają świat na zasadzie prób i błędów. Te naturalne skłonności dzieci mogą rozwinąć się w pełni przy wykorzystaniu metody projektów badawczych.

Read more
2016

RAZEM DLA DZIECI PRAGI POŁUDNIE

Projekt jest odpowiedzią na problemy zgłaszane przez mieszkańców rewitalizowanych obszarów Pragi Południe: – brak działań aktywizujących lokalną społeczność, – niewystarczająca oferta kulturalna i edukacyjna dla najuboższych mieszkańców, w tym dzieci w wieku do 6 lat oraz słaby dostęp do informacji o tej ofercie,

Read more
2016

PRZEDSIĘBIORCZE DZIECI WARSZAWA: WŁOCHY I WOLA

Projekt jest uzupełnieniem treści programów przedszkolnych, które nie uwzględniają elementów edukacji ekonomicznej i odpowiedzią na potrzebę kształtowania postaw przedsiębiorczych już u najmłodszych dzieci.

Read more
2016

GRUPY ZABAWOWE DLA DZIECI I RODZICÓW W TADŻYKISTANIE

W Tadżykistanie wspieranie rozwoju małych dzieci jest zaniedbanym wymiarem polityki społecznej. Także w obrębie samej polityki edukacyjnej poświęca się jej bardzo mało uwagi. Z danych Agencji Statystycznej przy Prezydencie Republiki Tadżykistanu wynika, że w 2014 r. w całym kraju było 550 żłobków i przedszkoli z czego 398 w miastach i 152 na wsiach

Read more
2016

WSPÓLNOTA LOKALNA I ORGANIZACJE OBYWATELSKIE RAZEM DLA DZIECI

W Polsce działa wiele NGO i spółdzielni socjalnych wspierających realizację zadań własnych gminy w zakresie opieki i edukacji dzieci. Organizacje – zwłaszcza te małe, działające lokalnie – borykają się problemami finansowymi, nie mają czasu, środków i kompetencji, by profesjonalizować swoje działania, diagnozować potrzeby i promować je w społecznościach lokalnych by szukać sprzymierzeńców.

Read more
2016

Z MAŁYM KOLBERGIEM PO KRAJU. WIELKOPOLSKA I ŁÓDZKIE.

Znajomość tradycji i tożsamość z miejscem urodzenia pozwala gruntować poczucie własnej wartości, pewność siebie, poczucie bezpieczeństwa, ale także ciekawość i otwarcie na świat. Edukacja regionalna rzadko pojawia się w programach wychowawczych przedszkoli i szkół. Dzieciom brakuje świadomości lokalnych tradycji, nie znają legend, opowieści, melodii i piosenek z okolic, w których żyją. 

Read more
2016

LOKALNE DZIAŁANIA NGO NA RZECZ MAŁYCH DZIECI NA MAZOWSZU

W Polsce działa wiele NGO, które borykają się z brakiem zainteresowania swoimi działaniami w społeczności. Chcemy wesprzeć NGO w prowadzeniu partycypacyjnych diagnoz potrzeb, a tym samym wzmocnić ich działania w społecznościach. Jako FRD właczamy się merytorycznie i w ramach wolontariatu w te działania.

Read more
2016

WYZWANIA WSPÓŁCZESNEGO OJCOSTWA

Zarówno w Białorusi jak i w Polsce brakuje wyspecjalizowanej oferty dla ojców dzieci chodzących do przedszkola. Wiele nauczycielek zastanawia się jak zachęcić do współpracy mężczyzn. Zadaniem projektu jest przeniesienie z Białorusi do Polski doświadczeń w pracy z ojcami, jakie mają nauczycielki zrzeszone w Stowarzyszeniu Rodziców i Pedagogów „Krok za Krokiem”.

Read more
2016

MALI ODKRYWCY

Dzieci mają naturalną potrzebę odkrywania, zrozumienia świata – zadają pytania, tworzą definicje na miarę swojego rozumienia rzeczywistości, wszystkiego chcą dotknąć, spróbować, budują własne teorie. Wczesne doświadczenia dzieci mają długofalowy i formujący wpływ na rozwój mózgu, umiejętności i  zachowań człowieka.

Read more
2016

KULTURALNI EDUKATORZY

Jesteśmy partnerami programu Kulturalni Edukatorzy, którego regionalnym operatorem jest Mazowiecki Instytut Kultury w latach 2016- 2018. Kulturalni Edukatorzy to mazowiecka edycja programu „Bardzo Młoda Kultura” prowadzonego przez Narodowe Centrum Kultury, a MIK w jego ramach realizuje projekt Kulturalni Edukatorzy – Mazowiecka Sieć Edukacji i Kultury.

Read more
2016

CENTRUM DZIECKA I RODZINY – ORIFLAME JEZIORANY

Usługi opiekuńczo-edukacyjne dla rodzin z małymi dziećmi należą do zadań własnych gminy ale gminy nie mają obowiązku prowadzenia takich usług. W efekcie dzieci od urodzenia do 3-4 lat mieszkające na wsiach najczęściej są „niewidzialne”. Poważną przeszkodą w tworzeniu lokalnych zintegrowanych usług jest struktura organizacyjna.

Read more
2015

PRZEDSIĘBIORCZE DZIECI

Celem projektu jest wprowadzenie do edukacji dzieci w wieku przedszkolnym podstawowych pojęć z zakresu ekonomii, kształtowanie postaw przedsiębiorczych i rozwijanie aktywności społecznej.

Read more
2015

MAŁY KOLBERG W OLSZTYNIE

Podniesienie świadomości nauczycielek przedszkolnych oraz klas I-III szkół podstawowych, pracowników instytucji kultury oraz animatorek pracujących w mieście Olsztyn na temat wagi zapoznawania dzieci z kulturą lokalną oraz zwiększenie wiedzy na temat zwyczajów, tradycji i sztuki ludowej Warmii i Mazur.

Read more
2015

DIAGNOZA POTRZEB MAŁYCH DZIECI I ICH RODZIN W MIEŚCIE I GMINIE PIASECZNO

Diagnozę potrzeb małych dzieci i ich rodzin w Mieście i Gminie Piaseczno realizowaliśmy  metodą partycypacyjną, by promować model angażowania do współpracy przedstawicieli różnych grup społecznych i zawodowych w obszarze działania na rzecz rozwoju i edukacji małych dzieci.

Read more
2015

GRUPY ZABAWOWE DLA DZIECI I RODZICÓW – MIEJSCE AKTYWIZACJI SPOŁECZNEJ I ZAWODOWEJ

Na Białorusi brakuje wyspecjalizowanej oferty edukacyjnej dla najmłodszych dzieci i ich rodziców. Zadaniem projektu jest przeniesienie na Białoruś Grup Zabawowych, które dobrze sprawdzają się w Polsce.

Read more
2015

MAŁY KOLBERG – KONTYNUACJA

„Mały Kolberg” powstał po to, by kształcić postawę uważności na korzenie, tradycję, przekazy dziadków i babć już u najmłodszych dzieci, w związku z czym mamy na celu upowszechnianie idei włączania tradycji, zwyczajów, dawnych zabaw, melodii do pracy z małymi dziećmi.

Read more
2015

ŻYCIE RZECZYWISTE, NIE ZAPOWIEDŹ. IDEE KORCZAKA WE WSPÓŁCZESNEJ PRAKTYCE PEDAGOGICZNEJ

Celem cyklu było wprowadzenie wątków związanych z prawami dziecka, współczesną myślą pedagogiczną opartą na założeniu podmiotowości dziecka do dyskusji akademickiej oraz publicznej.

Read more
2015

CENTRA DZIECKA I RODZINY – ORIFLAME NIWISKA I OLSZYNA

Usługi opiekuńczo-edukacyjne dla rodzin z małymi dziećmi należą do zadań własnych gminy ale gminy nie mają obowiązku prowadzenia takich usług. W efekcie dzieci od urodzenia do 3-4 lat mieszkające na wsiach najczęściej są “niewidzialne”. Poważną przeszkodą w tworzeniu lokalnych zintegrowanych usług jest struktura organizacyjna. Zadania gminy w obszarze pomocy społecznej, edukacji, zdrowia, kultury mają oddzielne (resortowe) ścieżki finansowania, co prowadzi do sektorowości usług, braku kontaktu pomiędzy instytucjami i trudności w łączenia budżetów poszczególnych instytucji. Naszą odpowiedzią na ten problem są Centra Dziecka i Rodziny.

Read more
2014

LOKALNY SYSTEM WSPARCIA RODZIN ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM

Na terenach wiejskich z powodu braku usług edukacyjnych małe dzieci – zwłaszcza wychowujące się w rodzinach zagrożonych wykluczeniem – mają gorsze szanse na rozwój. Gminy nie mają obowiązku prowadzenia usług dla najmłodszych dzieci, a instytucje obejmujące swoimi działaniami małe dzieci zajmują się tylko wycinkiem ich życia np. służba zdrowia pilnuje szczepień a oświata czy dziecko ma przygotowanie przedszkolne. Żadna instytucja nie ma całościowego oglądu sytuacji rodzin z małymi dziećmi.

Read more
2014

OJCOWIE I DZIECI

Projekt wynika z doświadczeń Fundacji Komeńskiego związanych z tworzeniem Grup Zabawowych. Pomimo zachęt w spotkaniach Grup Zabawowych uczestniczą przede wszystkim matki. Ojcowie pojawiają się incydentalnie. Ponieważ uważamy, że odpowiedzialność za wychowywanie dzieci w równym stopniu dotyczy matek i ojców zależy nam na tym, żeby ojcowie przekonali się, że mogą równie dobrze jak matki zajmować się dziećmi i wspierali kobiety w powrocie do pracy.

Read more
2014

MAŁY KOLBERG

Znajomość tradycji i tożsamość z miejscem urodzenia pozwala gruntować poczucie własnej wartości, pewność siebie, poczucie bezpieczeństwa, ale także ciekawość i otwarcie na świat. Edukacja regionalna rzadko pojawia się w programach wychowawczych przedszkoli i szkół. Dzieciom brakuje świadomości lokalnych tradycji, nie znają legend, opowieści, melodii i piosenek z okolic, w których żyją. Nauczyciele podkreślają, że brakuje im możliwości zdobycia kompetencji dotyczących dziedzictwa kulturowego. Mały Kolberg powstał po to, by kształcić postawę uważności na korzenie, tradycję, przekazy dziadków i babć już u najmłodszych dzieci.

Read more
2014

PRZEDSIĘBIORCZE DZIECI

Celem projektu było poszerzenie wiedzy ekonomicznej, rozwijanie kompetencji przedsiębiorczości i kształtowanie dyspozycji do bycia przedsiębiorczym u dzieci w wieku od 4 do 7 lat poprzez udział w zajęciach edukacyjnych oraz przekazanie wiedzy i narzędzi do doskonalenia umiejętności dziesięciu osobom prowadzącym z dziećmi zajęcia „Przedsiębiorcze dzieci”.

Read more
2013

DZIECI I RODZICE W BIBLIOTECE

Na terenach wiejskich i w małych miasteczkach dramatycznie brakuje oferty rozwojowo edukacyjnej dla małych dzieci, zwłaszcza tych poniżej 3 roku życia. Z powodu braku przedszkoli ponad 50% dzieci 3-5-letnich nie uczestniczy w wychowaniu przedszkolnym. Uznaliśmy, że biblioteki są doskonałym miejscem do rozszerzenia swoich działań o zajęcia dla najmłodszych dzieci.

Read more
2013

SENIORZY DLA NAJMŁODSZYCH

Bezpośrednimi odbiorcami projektu było 64 seniorek i seniorów. Ponadto uczestniczyli w nim przedstawiciele gminnych instytucji i organizacji, rodzice oraz dzieci.  Łącznie w projekcie wzięło udział ponad 1300 osób.

Read more
2013

BĘDĘ KIM ZECHCĘ

Głównym zadaniem projektu „Będę kim zechcę” było dostarczenie dorosłym innowacyjnych narzędzi edukacyjnych pozwalających na wzmacnianie u dzieci poczucia własnej wartości, rozpoznawania własnych predyspozycji, potrzeb i zainteresowań oraz akceptacji dla różnorodnych postaw i wyborów.

Read more
2013

SEMINARIA „O EDUKACJI OD POCZĄTKU”

Celem seminariów „O edukacji od początku” było zapoczątkowanie dyskusji o założeniach, jakie leżą u podstaw edukacji: Jakie są jej cele? Kim są w naszym rozumieniu dziecko i nauczyciel? Co to jest wiedza? Jak się uczymy? Na jakich wartościach powinna być oparta edukacja? Czym są wartości dla dziecka? Czym są wartości dla dorosłego?

Read more
2013

CENTRA DZIECKA I RODZINY – WSPARCIE DLA RODZIN Z MAŁYMI DZIEĆMI Z TERENÓW WIEJSKICH

Usługi opiekuńczo-edukacyjne dla rodzin z małymi dziećmi należą do zadań własnych gmin, ale  gminy nie mają obowiązku prowadzenia takich usług. W efekcie dzieci od urodzenia do 3-4 lat mieszkające na wsiach najczęściej są “niewidzialne”. Poważną przeszkodą w tworzeniu lokalnych zintegrowanych usług jest struktura organizacyjna.

Read more
2012

TOY – STARSI I MŁODSI RAZEM

W Polsce, ale i w całej Europie, więzi międzypokoleniowe rozluźniają się, dzieci mają coraz mniej kontaktu z dziadkami i babciami. Osoby starsze, będąc na emeryturze często czują się samotne, niepotrzebne. I dzieci i seniorzy mają w sobie niezwykły potencjał, są kopalnią wiedzy i umiejętności, brakuje im tylko przestrzeni do wspólnego spędzania czasu i wzajemnego uczenia się.

Read more
2011

MALI ODKRYWCY I I II

W projekcie uczestniczyło 21 gmin wiejskich i wiejsko-miejskich z 10 województw: podlaskie – Augustów, Szypliszki; warmińsko-mazurskie – Barciany, Kętrzyn, Lubawa; mazowieckie – Grudusk, Mochowo, Przasnysz; łódzkie – Burzenin, Rawa Mazowiecka, Głuchów; lubelskie – Gorzków, Stoczek Łukowski, lubuskie – Dobiegniew, Kłodawa; kujawsko-pomorskie – Gniewkowo, Inowrocław; wielkopolskie – Skoki; małopolskie – Klucze, dolnośląskie – Strzelin, Wiązów.

Read more
2011

OD SERCA DLA DZIECKA

Doświadczenia zdobyte podczas realizacji Programu Rozwoju Małego Dziecka  oraz wejście w życie tzw. ustawy żłobkowej, która – choć ułatwiła zakładanie nowych form prawnych opieki żłobkowej – nie precyzowała w jaki sposób ową opiekę sprawować dały impuls do stworzenia programu „Od serca dla dziecka”.

Read more
2011

GRUPY ZABAWOWE DLA DZIECI I RODZICÓW

W Polsce inwestowanie w rozwój małych dzieci nie należy do priorytetów polityk społecznych i edukacyjnych, zarówno na poziomie ogólnopolskim jak i lokalnym. Zbyt niska jest świadomość społeczna co do wpływu dobrego dzieciństwa na sukces życiowy człowieka. Zwłaszcza na terenach wiejskich brakuje rozwiązań opiekuńczo-edukacyjnych dla najmłodszych dzieci – od urodzenia do wieku przedszkolnego.

Read more
2010

BIBLIOTECZNE ZAJĘCIA DLA DZIECI I RODZICÓW I I II

Na terenach wiejskich i w małych miasteczkach dramatycznie brakuje oferty rozwojowo edukacyjnej dla małych dzieci, zwłaszcza tych poniżej 3 roku życia. Z powodu braku przedszkoli ponad 50% dzieci 3-5-letnich nie uczestniczy w wychowaniu przedszkolnym. Uznaliśmy, że biblioteki są doskonałym miejscem do rozszerzenia swoich działań o zajęcia dla najmłodszych dzieci.

Read more
2010

PROGRAM ROZWOJU MAŁEGO DZIECKA

Program Rozwoju Małego Dziecka realizowaliśmy w 2010 roku we współpracy ze Stowarzyszeniem SOS Wioski Dziecięce.

Read more
2009

DLA DZIECI III

Projekt Dla Dzieci III był realizowany przez Fundację Rozwoju Dzieci we współpracy z Polsko- Amerykańską Fundacją Wolności w okresie lipiec 2009 – czerwiec 2010.

Read more
2009

NIEWIDZIALNE DZIECI

Większość małych dzieci na wsi, zanim trafią do przedszkola, nie jest objęta żadną instytucjonalną opieką, a ich kontakty społeczne są ograniczone do najbliższej rodziny. Badania i doświadczenie pokazują, że potrzeby rozwojowe, edukacyjne i społeczne dzieci w tym wieku są ogromne a ich niezaspokajanie dla części  z nich oznacza utratę szansy na pełny rozwój i pomyślną przyszłość. Władze samorządowe – nawet  jeśli doceniają wagę tego problemu – nie potrafią zapewnić dzieciom odpowiedniej oferty rozwojowo-edukacyjnej.

Read more
2007

Ośrodki przedszkolne – szansa na dobry start

Doświadczenia wyniesione z realizacji programu „Gdy nie ma przedszkola” pozwoliły stworzyć projekt „Ośrodki Przedszkolne – szansa na dobry start”.

Read more
2007

DLA DZIECI II

Projekt Dla Dzieci II  był realizowany przez Fundację Rozwoju Dzieci we współpracy z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności w okresie kwiecień 2007 – maj 2009.

Read more
2005

DLA DZIECI I

Projekt Dla Dzieci I był realizowany przez Fundację Rozwoju Dzieci we współpracy z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności w okresie maj 2005 – czerwiec 2006.

Read more

Działamy w całej Polsce, a także na Białorusi, w Tadżykistanie i Kirgistanie. Zrealizowaliśmy już blisko 100 projektów. Do tej pory współpracowaliśmy z ponad 300 gminami wiejskimi.