Wszystkie nasze działania ukierunkowane są na dzieci od 0 do 10 lat. Podzieliliśmy je na 3 kategorie:

Zrównoważony rozwój dzieci

Program SPYNKA ma pomóc matkom i dzieciom w zaadaptowaniu się do nowych warunków oraz przygotowanie dzieci do włączenia w system edukacyjny.

Program jest odpowiedzią na złą kondycję dzieci – psychiczną i fizyczną, zanikanie relacji rówieśniczych i brak warunków do prawidłowego rozwoju, ma dać szansę dzieciom na rozwój w kontakcie z przyrodą.

Złe nawyki żywieniowe dzieci często prowadzą do nadwagi, otyłości oraz wynikających z nich chorób towarzyszących.

Jakość wczesnego dzieciństwa

Chcemy sprawić, żeby każdy żłobek był dobrym miejscem dla rozwoju dzieci.

Strategie wyrównywania szans edukacyjnych pomagają gminom wiejskim w zapewnieniu najmłodszym obywatelom najlepszych warunków opiekuńczo-edukacyjnych.

Centrum Dziecka i Rodziny (CDiR) to rozwiązanie dla samorządów, które chcą efektywniej wspierać rodziny z małymi dziećmi.

Innowacje w edukacji

Program Grupa Zabawowa powstał w odpowiedzi na dramatycznie ubogą ofertę usług dla najmłodszych dzieci (od kilku miesięcy do 3 lat) oraz ich rodziców.

Na terenach wiejskich biblioteki, domy kultury i podobne instytucje często są niedostosowane do potrzeb rodzin z małymi dziećmi a ich wyposażenie jest przestarzałe i zniszczone.

Projekt, który uświadomił nam, że to od nas zależy przyszłość naszych dzieci, że mamy ogromny wpływ na to z jakim podejściem i z jakimi umiejętnościami wejdą w dorosłe życie.

Program Grupy Zabawowe powstał w odpowiedzi na dramatycznie ubogą ofertę usług dla najmłodszych dzieci (od kilku miesięcy do 3 lat) oraz ich rodziców.

Dzienny Opiekun to jedna z form opieki i edukacji małych dzieci doceniająca rolę rodziców we wczesnym dzieciństwie.

Działamy w całej Polsce, a także na Białorusi, w Tadżykistanie i Kirgistanie. Zrealizowaliśmy już blisko 100 projektów. Do tej pory współpracowaliśmy z ponad 300 gminami wiejskimi.