KRS: 0000166381 >> Nr konta: 77 1050 1012 1000 0090 3123 4173

Dobry Start

Dobry Start

Przygotowanie ukraińskich dzieci do polskiego systemu edukacji – działanie w ramach grantu POP Fund

„Dobry start w szkole – przygotowanie ukraińskich dzieci do polskiego systemu edukacji”

 

Czas i miejsce realizacji

Marzec–lipiec 2024, 9 miast: Dąbrowa Górnicza, Kutno, Lublin, Łowicz, Łódź, Rybnik, Sopot, Warszawa, Wrocław

Cel

Podstawowym celem Projektu jest wyrównanie szans dzieci ukraińskich, które rozpoczną naukę w nowym roku szkolnym w polskich szkołach, poprzez eliminację różnic w przygotowaniu do nauki oraz podniesienie stopnia opanowania języka polskiego.

Projekt ma także na celu integrację dzieci ukraińskich z polskimi rówieśnikami oraz udzielenie wsparcia ukraińskim rodzicom. Zajęcia realizowane w ramach spotkań są skoncentrowane na pomocy psychologicznej oraz integracji ze środowiskiem nauczycieli i innych rodziców.

 

Odbiorcy

  • około 200 ukraińskich dzieci w wieku 5-7 lat, które uzyskają wsparcie i odpowiednie przygotowanie przed rozpoczęciem nauki w szkołach podstawowych
  • około 50 dzieci polskich biorących udział w imprezach integracyjnych
  • około 150 rodziców ukrainskich biorących udział w warsztatach

Działania

1.  ZAJĘCIA DLA DZIECI

Około 3-godzinne zajęcia z dziećmi prowadzone
od kwietnia do lipca trzy razy w tygodniu przez 2 edukatorki, znające język polski i ukraiński.
Grupa ok. 20-osobowa. Dzieci dostaną wydrukowane materiały, wprowadzające język polski w formie zabawy. Zajęcia będą różnorodne i dostosowane do potrzeb dzieci.

2.  IMPREZY INTEGRACYJNE

Planujemy dwie imprezy integracyjne z udziałem polskich dzieci przeprowadzone we współpracy z polską szkołą. Dzieci dostaną prezenty.

3.  WSPARCIE DZIECI ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI

Dla dzieci ze specjalnymi potrzebami zostaną opracowane indywidualne plany wsparcia.

4.  WARSZTATY DLA RODZICÓW

Warsztaty prowadzone przez specjalistów pomogą rodzicom we włączeniu ich dzieci do polskich szkół poprzez: praktyczną pomoc przy wypełnianiu formularzy rekrutacyjnych; wsparcie w procesie rekrutacji dzieci do szkół; spotkania z nauczycielami w polskich szkołach wraz z możliwością zadawania pytań i otrzymywania porad.

Sponsor

Projekt Dobry start w szkole realizuje Fundacja Rozwoju Dzieci im. J. A. Komeńskiego w partnerstwie z Fundacją „Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej“ ze środków POP Fund.

Kontakt

Aleksandra Traczyk, atraczyk[at]frd.org.pl