Dzieci w Europie nr 25 CZAS

Szanowni Czytelnicy, Jak ten czas leci! Wydaje się, że dopiero wczoraj obchodziliśmy dziesięciolecie wydawania „Dzieci w Europie”, a dziś oddajemy Wam do rąk jubileuszowy 25. numer naszego pisma.

Dzieci w Europie nr 24 WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI

OD REDAKCJI W tym numerze chcielibyśmy skłonić Czytelników do zastanowienia się nad najnowszymi teoriami dotyczącymi wzajemnych relacji między przedszkolem a domem,

Dzieci w Europie nr 23 Chłopcy, ojcowie i opiekunowie

Drodzy Czytelnicy, Zapraszam do lektury 23. numeru „Dzieci w Europie”, którego tematem przewodnim są chłopcy i mężczyźni we wczesnodziecięcej opiece i edukacji.

Dzieci w Europie nr 22 Z PRZEDSZKOLA DO SZKOŁY

Drodzy Czytelnicy, Do obecnego numeru „Dzieci w Europie” wybraliśmy dość trudny i złożony temat przewodni — zmiany związane z przekraczaniem progu edukacji szkolnej.

Dzieci w Europie nr 21 Wzmacnianie kompetencji dzieci, rodziców oraz kadry pracującej z małymi dziećmi

Wzmacnianie kompetencji dzieci, rodziców oraz kadry pracującej z małymi dziećmi

Dzieci w Europie nr 20 NAJMŁODSI OBYWATELE EUROPY

Zapraszamy do lektury 20. numeru „Dzieci w Europie”, którego tematem przewodnim są najmłodsi obywatele Unii – dzieci do lat trzech.

Dzieci w Europie nr 19 EDUKACJA W ŚRODOWISKU NATURALNYM

W tym numerze poruszamy bardzo wiele zagadnień: piszemy o miejscach zabaw na wolnym powietrzu, które są przestrzenią oryginalnej ekspresji i przedłużeniem uporządkowanych pomieszczeń dydaktycznych;

Dzieci w Europie nr 18 ŚWIADOMOŚĆ MIEJSCA: środowisko, społeczność i usługi dla dzieci

Witamy na łamach 18 numeru Dzieci w Europie, w którym rozważamy znaczenie „miejsca” i społeczności oraz ich związku z usługami dla małych dzieci, z perspektywy miasta, obszarów podmiejskich oraz wsi.

Dzieci w Europie nr 17 DWADZIEŚCIA LAT PRAW DZIECKA

Zapraszamy do lektury 17. numeru pisma Dzieci w Europie, którego temat przewodni – prawa dziecka – wiąże się z 20. rocznicą Konwencji o Prawach Dziecka uchwalonej przez ONZ.

Dzieci w Europie nr 16 MALI BADACZE

Zapraszam do lektury 16. numeru naszego pisma, którego temat przewodni brzmi „Dzieci w roli naukowców”, a jest to temat szczególnie aktualny, ponieważ trwa właśnie Międzynarodowy Rok Astronomii.

Dzieci w Europie nr 15 ZAWÓD: PEDAGOG

Zapraszamy do lektury piętnastego numeru „Dzieci w Europie”, w którym piszemy o kwalifikacjach zawodowych nauczycieli, pedagogów i wychowawców małych dzieci, a także o kwestii profesjonalizacji kadr.

Dzieci w Europie nr 14 DZIECKO, A SZTUKA

Uwaga: Twórczość! Piero Sacchetto pisze o współczesnych znaczeniach słowa „twórczość”.

Dzieci w Europie nr 13 INTEGRACJA SPOŁECZNA

Zapraszam do lektury trzynastego numeru „Dzieci w Europie”, poświęconego problematyce wyrównywania szans.