Dzieci w Europie nr 23 Chłopcy, ojcowie i opiekunowie

Drodzy Czytelnicy,
Zapraszam do lektury 23. numeru „Dzieci w Europie”, którego tematem przewodnim są chłopcy i mężczyźni we wczesnodziecięcej opiece i edukacji.

Nie wybraliśmy tego wątku dlatego, że problematyka gender jest ostatnio modna. Do tematu zachęciły nas zarówno ostatnie badania, jak i obserwacje praktyków, podkreślających wagę „pierwiastka męskiego” w edukacji małych dzieci.

Na całym świecie zawody związane z opieką i edukacją są bardzo silnie sfeminizowane. Chcemy podjąć dyskusję na temat obecności mężczyzn w tych zawodach. Czy są potrzebni? Jaka jest ich rola? Co można zrobić, aby więcej mężczyzn decydowało się na pracę w obszarze edukacji?
W tym numerze zajmujemy się także miejscem chłopców w procesie edukacji. Czy i jak różnią się dziewczynki i chłopcy wskutek odmiennej socjalizacji, której doświadczają? Jakie powinniśmy stworzyć warunki, aby umożliwić każdemu dziecku, niezależnie od płci, rozwój zgodny z jego potrzebami, zdolnościami i marzeniami?

Mam nadzieję, że artykuły, które znajdziecie w nowym numerze Dzieci w Europie zachęcą Was do dyskusji i zainspirują do szukania nowych rozwiązań.

Teresa Ogrodzińska, prezeska Fundacji Komeńskiego,
redaktorka naczelna 23. numeru „Dzieci w Europie”.

POBIERZ nr 23 Dzieci w Europie