Dzieci w Europie nr 19 EDUKACJA W ŚRODOWISKU NATURALNYM

W tym numerze poruszamy bardzo wiele zagadnień: piszemy o miejscach zabaw na wolnym powietrzu, które są przestrzenią oryginalnej ekspresji i przedłużeniem uporządkowanych pomieszczeń dydaktycznych;

o przestrzeniach naturalnych i zaprojektowanych (czy elementy środowiska naturalnego są wystarczającą inspiracją do nauki czy należy je sztucznie wzbogacać?); o „charakterze”, który może wywierać wpływ na sposób korzystania z otwartych terenów, o dyskusji na temat znaczenia środowiska naturalnego dla rozwoju małych dzieci (czy stanowi ono zagrożenie czy też czynnik sprzyjający rozwojowi?); o postrzeganiu wolnej przestrzeni przez dorosłych, ich obawach i środkach ostrożności; a także o przepisach prawnych i ograniczeniach nakładanych przez rozmaite instytucje.

Przedstawiamy czytelnikowi sytuację w Unii Europejskiej – a raczej wiele różnych sytuacji, ponieważ rozwiązania przyjęte przez poszczególne kraje  unijne różnią się między sobą, a nawet bywają całkowicie odmienne.

Lektura tego numeru ma zachęcić do dyskusji na tematy najważniejsze. Między Europą północną a krajami śródziemnomorskimi widać wyraźną  różnicę w sposobie traktowania otwartej przestrzeni. Wynika to chyba nie tylko z różnic kulturowych, lecz także charakterologicznych – być może związanych z klimatem (liczbą godzin nasłonecznienia, intensywnością światła słonecznego, wyobrażeniem domu jako bezpiecznego miejsca schronienia, itp.). Duże znaczenie ma ponadto inny czynnik, choć o dyskryminującym charakterze, a mianowicie postrzeganie roli kobiet w społeczeństwie (oraz fakt, że zatrudnienie matek poza domem wywiera wpływ na życie rodzinne, sposób wychowania dzieci oraz rodzaj oferowanych usług edukacyjnych).

Na koniec rodzi się pytanie o rolę Unii Europejskiej z jej uregulowaniami prawnymi, ograniczeniami, oraz tendencją do mnożenia nakazów i zakazów.
Czy naprawdę właśnie tego chcemy i czy taki ma być efekt spotkania różnych kultur i historii?

Nasi czytelnicy z pewnością postawią wiele dodatkowych pytań i wypada mieć nadzieję, że będziemy mogli podyskutować o nich wspólnie. Na razie życzymy miłej i owocnej poznawczo lektury.

Ferruccio Cremaschi,
„Bambini” Włochy
Redaktor naczelny Numeru 19
„Dzieci w Europie”

POBIERZ nr 19 Dzieci w Europie