O nas, w paru zdaniach

Celem Fundacji jest działanie w zakresie edukacji, oświaty i wychowania na rzecz wszechstronnego rozwoju najmłodszych dzieci. Zajmujemy się promowaniem i wspieraniem działań podnoszących znaczenie wysokiej jakości wczesnej edukacji dla kariery życiowej dzieci. Jesteśmy autorami licznych poradników, materiałów dydaktycznych i standardów szkoleniowych skierowanych do nauczycieli, rodziców i opiekunów dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. Aktywnie działamy na rzecz zapewnienia zdrowych warunków do rozwoju dzieci, szczególnie narażonych na wykluczenie np.: pochodzących z wiejskich gmin, gdzie brakuje nowoczesnych placówek opieki czy dzieci z rodzin imigrantów, asymilujących się dopiero w Polsce.

To dobre miejsce, by podziękować za wsparcie wszystkim naszym Partnerom i Sponsorom.