Celem Fundacji jest działanie w zakresie edukacji, oświaty i wychowania na rzecz wszechstronnego rozwoju najmłodszych dzieci.

Kierując się nim, zajmujemy się promowaniem i wspieraniem działań podnoszących znaczenie wysokiej jakości wczesnej edukacji dla kariery życiowej dzieci. Jesteśmy autorami licznych poradników, materiałów dydaktycznych i standardów szkoleniowych skierowanych do nauczycieli, rodziców i opiekunów dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym.

Aktywnie działamy na rzecz zapewnienia zdrowych warunków rozwoju dzieci, a szczególnie tych narażonych na wykluczenie, np. pochodzących z wiejskich gmin, gdzie brakuje nowoczesnych placówek opieki czy dzieci z rodzin imigrantów, asymilujących się dopiero w Polsce.

Dziękujemy za wsparcie wszystkim naszym Partnerom i Sponsorom: