Fundacja Rozwoju Dzieci powstała w 2003 roku, by stwarzać dzieciom jak najlepsze warunki  już na wczesnym etapie rozwoju i edukacji.
Naszym celem jest wyrównywanie szans dzieci, by stały się światłymi ludźmi.
Proponujemy rozwiązania systemowe i prawne, mamy sprawdzoną ofertę różnorodnych form pracy z dziećmi. Prowadzimy projekty na dużą skalę, bo wiemy, że inwestycja w dzieci to lepsza przyszłość nas wszystkich.

Nasza misja

Chcemy inspirować do tworzenia warunków, w których każde dziecko może rozwijać, odkrywać i wykorzystywać własny potencjał.
Włączamy w nasze działania rodziców, osoby pracujące z dziećmi, samorządy i administrację państwową.
Kładziemy nacisk na jakość, wymierne efekty i skalę, bo tylko duże liczby mogą zmieniać świat.