Fundacja Rozwoju Dzieci powstała w 2003 roku,
by stwarzać dzieciom jak najlepsze warunki
już na wczesnym etapie rozwoju i edukacji.
Naszym celem jest wyrównywanie szans dzieci,
by stały się światłymi ludźmi.

Proponujemy rozwiązania systemowe i prawne, mamy sprawdzoną ofertę różnorodnych form pracy z dziećmi. Prowadzimy projekty na dużą skalę,
bo wiemy, że inwestycja w dzieci to lepsza przyszłość nas wszystkich.

MISJA

Chcemy inspirować do tworzenia warunków,
w których każde dziecko może rozwijać, odkrywać
i wykorzystywać własny potencjał.

Włączamy w działania rodziców, osoby pracujące
z dziećmi, samorządy i administrację państwową.

Kładziemy nacisk na jakość, wymierne efekty i skalę, bo tylko duże liczby mogą zmieniać świat.