8 powodów, dla których trzeba zajmować się małymi dziećmi

W opublikowanym przez Harvard Univeristy raporcie „From Best Practices to Breakthrough Impacts” prezentowane jest podejście oparte na najnowszych badaniach rozwoju dzieci potwierdzające, że wczesne dzieciństwo stanowi fundament indywidualnego i społecznego rozwoju. Z raportu wynika, że doświadczenia z pierwszych lat życia wpływają na formowanie się architektury mózgu, na lepsze albo na gorsze. Zrozumienie wczesnego rozwoju człowieka i leżącej u jego podstaw biologii daje nam obraz, w jaki sposób pracować z dziećmi i ich opiekunami. Poniżej publikujemy przetłumaczoną na polski listę 8 powodów, dla których trzeba zajmować się małymi dziećmi. 

15 nieoczywistych kroków do pełni potencjału Twojego dziecka

„15 nieoczywistych kroków do pełni potencjału Twojego dziecka” to poradnik dla świadomego rodzica dziecka w wieku 0-7 lat.

12 zasad efektywnej współpracy pomiędzy nauczycielkami a rodzicami

Artykuł jest skrótem broszury Rogera Protta i Annette Hautumm pod tym samym tytułem

Standardy opieki i edukacji dzieci do lat 3

Postanowiliśmy określić, jak rozumiemy wysoką jakość opieki i edukacji małych dzieci. Opracowaliśmy szczegółowo standardy jakości w 10 obszarach, tak by profesjonaliści mogli oprzeć się na konkretnych wskaźnikach.

Pracujące mamy

„Wróciłam do pracy, bo ją lubię i w niej się spełniam”, „Dla mnie praca zawodowa jest wpisana w tok życia”, „Chciałam mieć kontakt z ludźmi, chciałam się rozwijać”. Uczestniczki naszego projektu „Grupy Zabawowe Plus” mówią jak podołać wyzwaniom codziennego życia nie rezygnując z siebie.

Centra Dziecka i Rodziny

Oświata, wychowanie, służba zdrowia, pomoc społeczna, samorząd, wszystkie te instytucje mogą zwiększyć efektywność swoich działań na rzecz rodzin z małymi dziećmi dzięki tylko jednej rzeczy – współpracy.

Rozwój postaw obywatelskich na terenach wiejskich

Publikację kierujemy do osób, które mają największy wpływ na tworzenie dobrego środowiska rozwojowo-edukacyjnego dla dzieci – do przedstawicieli samorządów lokalnych i organizacji społecznych, rodziców i nauczycieli.

Poradnik dla rodziców rozpoczynających przygodę z internetem

Mamy świadomość, że w tej dziedzinie pędzący świat być może zdezaktualizuje niektóre treści, ale mimo to zachęcamy (nie tylko rodziców) do skorzystania z katalogu stron internetowych, 

Będę, kim zechcę

To podręcznik dla nauczycieli przedszkola poruszający od strony praktycznej temat edukacji do równości. Publikacja powstała w ramach projektu „Będę, kim zechcę” zawiera proponowane scenariusze zajęć stanowiące uzupełnienie programu podstawowego.

Seniorzy dla najmłodszych

Od czerwca do grudnia 2013 r. wraz z seniorkami i seniorami z gmin Cekcyn, Cieszanów, Piecki i Głuchów wypracowywaliśmy model włączania osób starszych w lokalną ofertę opiekuńczo-edukacyjno-kulturalną dla małych dzieci.

Chcę się bawić

Drodzy rodzice, dziadkowie, nauczycielki i nauczyciele, bibliotekarki i bibliotekarze! Przedstawiamy Wam publikację „Chcę się bawić” zawierającą propozycje prostych i rozwijających zabaw, 

Jak pracować z małymi dziećmi i rodzicami

Poradnik dla bibliotek. Zawiera inspiracje i pomysły na wspólne spędzanie czasu z małymi dziećmi w bibliotece.

Partycypacyjne monitorowanie gminnych strategii edukacyjnych

Publikację kierujemy do wszystkich, którzy mają wpływ na tworzenie dobrego środowiska rozwojowo-edukacyjnego dla dzieci – do przedstawicieli samorządów lokalnych i organizacji samorządowych, rodziców i nauczycieli.

Bo jakie początki, takie będzie wszystko

Dlaczego pierwsze lata życia dziecka są takie ważne dla jego rozwoju? Na co powinni zwrócić uwagę rodzice, chcąc zapewnić swoim dzieciom dobry życiowy start? Jak wprowadzać standardy jakości do pracy z małymi dziećmi? 

Gminne strategie edukacyjne

Chcemy tu pokazać, jak ważną funkcję w wyrównywaniu szans edukacyjnych i podnoszeniu jakości edukacji na terenach wiejskich mogą pełnić gminne strategie edukacji, obejmujące wszystkie szczeble edukacji dziecka – od przedszkola do gimnazjum.

Inwestujmy w małe dzieci – dobre praktyki organizacji pozarządowych

Prezentujemy modele działań na rzecz małych dzieci w środowiskach lokalnych wypracowane przez 14 organizacji pozarządowych – członków Partnerstwa na rzecz Rozwoju i Edukacji Małych Dzieci.

DOBRY START – jak wprowadzać alternatywne formy edukacji przedszkolnej

W tym poradniku dzielimy się doświadczeniami związanymi z zakładaniem 355 Ośrodków Przedszkolnych.

Grupy Zabawowe – poradnik dla gmin i organizacji pozarządowych

Publikacja oparta na doświadczeniach wyniesionych z pilotażu wprowadzenia w Polsce nowej formy edukacyjnej – Grupy Zabawowej. Pokazuje – krok po kroku – jak zorganizować i prowadzić Grupę Zabawową.

Małe dziecko w Polsce – doświadczenia organizacji pozarządowych

Publikacja zawiera 13 dobrych praktyk z zakresu pracy z dziećmi wypracowanych przez organizacje społeczne w Polsce wraz z kontaktami do nich.

Małe dziecko w naszej gminie – jak podnieść jakość wczesnej edukacji

Poradnik prezentuje modelowy program współpracy władz gminnych i społeczności lokalnej na rzecz edukacji małych dzieci.