Od czerwca do grudnia 2013 r. wraz z seniorkami i seniorami z gmin Cekcyn, Cieszanów, Piecki i Głuchów wypracowywaliśmy model włączania osób starszych w lokalną ofertę opiekuńczo-edukacyjno-kulturalną dla małych dzieci.

Niniejsza publikacja zawiera podsumowanie działań podejmowanych przez seniorów w ramach projektu „Seniorzy dla najmłodszych”, badania pokazujące efekty współpracy międzypokoleniowej oraz przykłady dobrych praktyk z Polski i krajów europejskich.

Zachęcamy organizacje pozarządowe i władze lokalne do tworzenia sprzyjających warunków dla działań osób starszych i małych dzieci. Dlaczego? Bo, jak pokazują badania, działania międzypokoleniowe przynoszą szereg korzyści: • pomagają w nawiązywaniu i podtrzymywaniu relacji między seniorami i dziećmi • wzmacniają więzi w społeczności lokalnej • wspierają rolę osób starszych jako pośredników wiedzy • pomagają w rozpoznawaniu roli dziadków w życiu małych dzieci • wzbogacają procesy uczenia się dzieci  i starszych dorosłych

POBIERZ