W żadnym okresie życia nie moglibyśmy zaspokajać swych potrzeb bez obecności i pomocy innych osób. To dzięki nim stajemy się tak naprawdę ludźmi – dzieci dzięki dorosłym, a dorośli dzięki dzieciom.

Ludzkie życie dzieli się na kilka etapów: dzieciństwo, dorastanie, wczesna, środkowa i późna dorosłość. W każdym z nich coś innego jest dla nas ważne, zmagamy się z odmiennymi problemami, w których możemy sobie pomagać na zasadzie międzypokoleniowej wymiany doświadczeń.

Od czerwca do grudnia 2013 r. wraz z seniorkami i seniorami z gmin Cekcyn, Cieszanów, Piecki i Głuchów wypracowywaliśmy model włączania osób starszych w lokalną ofertę opiekuńczo-edukacyjno-kulturalną dla małych dzieci.

Niniejsza publikacja zawiera podsumowanie działań podejmowanych przez seniorów w ramach projektu “Seniorzy dla najmłodszych”, badania pokazujące efekty współpracy międzypokoleniowej oraz przykłady dobrych praktyk z Polski i krajów europejskich.

Zachęcamy organizacje pozarządowe i władze lokalne do tworzenia sprzyjających warunków dla działań osób starszych i małych dzieci. Dlaczego? Bo, jak pokazują badania, działania międzypokoleniowe przynoszą szereg korzyści:

• pomagają w nawiązywaniu i podtrzymywaniu relacji między seniorami i dziećmi

• wzmacniają więzi w społeczności lokalnej

• wspierają rolę osób starszych jako pośredników wiedzy

• pomagają w rozpoznawaniu roli dziadków w życiu małych dzieci

• wzbogacają procesy uczenia się dzieci  i starszych dorosłych

Zapraszamy do lektury: