Publikacja zawiera 13 dobrych praktyk z zakresu pracy z dziećmi wypracowanych przez organizacje społeczne w Polsce wraz z kontaktami do nich.

Liderzy organizacji opowiadają o sprawdzonych rozwiązaniach, dzielą się pomysłami, mówią o sukcesach i wyzwaniach. Publikacja prezentuje różnorodne działania: od programów szkoleniowych, akcji artystycznych, przez upowszechnianie form wczesnej edukacji aż do prób wprowadzania rozwiązań systemowych. Zawiera też przydatną bazę kontaktową ponad 300 organizacji wspierających rozwój małych dzieci. Lektura „dobrych praktyk” pozwala cieszyć się z dokonań polskich organizacji i pokazuje wyzwania, które wciąż przed nimi stoją.

POBIERZ