Publikacja oparta na doświadczeniach wyniesionych z pilotażu wprowadzenia w Polsce nowej formy edukacyjnej – Grupy Zabawowej. Pokazuje – krok po kroku – jak zorganizować i prowadzić Grupę Zabawową.Pilotaż przeprowadziliśmy w ramach projektu „Grupy Zabawowe – wspieranie edukacji małych dzieci przez gminy i organizacje pozarządowe”. Ta nowa forma edukacyjna pomaga matkom małych dzieci w rozwoju zarówno swoim własnym, jak i dzieci. W ramach projektu powstało 11 Grup Zabawowych, które zostały bardzo dobrze przyjęte przez rodziców i środowisko lokalne.

POBIERZ