Rozwój postaw obywatelskich na terenach wiejskich

Publikację kierujemy do osób, które mają największy wpływ na tworzenie dobrego środowiska rozwojowo-edukacyjnego dla dzieci – do przedstawicieli samorządów lokalnych i organizacji społecznych, rodziców i nauczycieli.

Pokazujemy, jak ważną rolę w wyrównywaniu szans edukacyjnych i podnoszeniu jakości edukacji na terenach wiejskich mogą pełnić gminne strategie edukacyjne. Opisujemy krok po kroku model tworzenia strategii oraz doświadczenia gmin, które uczestniczyły w tym procesie.

Publikacja powstała w ramach projektu „Rozwój postaw obywatelskich na terenach wiejskich” współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach Szwajcarskiego Programu Współpracy z Nowymi Krajami Członkowskimi Unii Europejskiej.

POBIERZ