Fundacja Komeńskiego od 2006 roku pomaga gminom wiejskim w wypracowywaniu długofalowych strategii edukacji. Publikację Rozwój postaw obywatelskich na terenach wiejskich kierujemy do osób, które mają na nie największy wpływ.

Zachęcamy do lektury przedstawicieli samorządów lokalnych i organizacji społecznych, a także rodziców i nauczycieli. Wszyscy mamy wpływ na tworzenie dobrego środowiska rozwojowo-edukacyjnego dla dzieci.

Pokazujemy w niej, jak ważną rolę w wyrównywaniu szans edukacyjnych i podnoszeniu jakości edukacji na terenach wiejskich mogą pełnić gminne strategie edukacyjne. Opisujemy krok po kroku model tworzenia strategii oraz doświadczenia gmin, które uczestniczyły w tym procesie.

Wspieranie edukacji małych dzieci to najlepsza inwestycja. Stopa zwrotu z inwestowania w rozwój małych dzieci jest bardzo wysoka. Jak dowodzi laureat ekonomicznej Nagrody Nobla James Hackmann, inwestowanie w rozwój i edukację dzieci do 6. roku życia daje zwrot w wysokości co najmniej czterokrotnej.

Publikacja powstała w ramach projektu „Rozwój postaw obywatelskich na terenach wiejskich” współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach Szwajcarskiego Programu Współpracy z Nowymi Krajami Członkowskimi Unii Europejskiej.

Zapraszamy do lektury:

Rozwój postaw obywatelskich na terenach wiejskich