Publikację kierujemy do wszystkich, którzy mają wpływ na tworzenie dobrego środowiska rozwojowo-edukacyjnego dla dzieci – do przedstawicieli samorządów lokalnych i organizacji samorządowych, rodziców i nauczycieli.Opisujemy krok po kroku proces monitorowania strategii, zalety metody partycypacyjnej, zachęcamy do zbierania informacji także od dzieci i młodzieży. Prezentujemy również wybrane przykłady z raportów monitoringowych opracowanych przez zespoły monitorujące w gminach Barciany, Bieliny i Cekcyn.

Marta Mazur, Gmina Stoszowice:
Zaskoczyła mnie liczba dodatkowych działań, które podejmują placówki oświatowe: szkoleń, imprez dla dzieci i mieszkańców, wydarzeń okolicznościowych, programów grantowych. Naprawdę jest się czym pochwalić. Wysokie jest też zaangażowanie rodziców w różne zadania szkoły (wiemy to z badań ankietowych, ale także z wypowiedzi nauczycieli).

POBIERZ