DOBRY START – jak wprowadzać alternatywne formy edukacji przedszkolnej

W tym poradniku dzielimy się doświadczeniami związanymi z zakładaniem 355 Ośrodków Przedszkolnych.

Doświadczenia te zdobyliśmy głównie podczas realizacji programów „Gdy nie ma przedszkola” i „Ośrodki Przedszkolne – szansa na dobry start”. W latach 2004-2008 w 77 gminach wspieraliśmy władze lokalne w założeniu 355 Ośrodków Przedszkolnych. Towarzyszyliśmy rodzicom i władzom lokalnym we wdrażaniu programów, wspólnie pokonywaliśmy trudności i cieszyliśmy się z sukcesów. Opisując nasze doświadczenia chcemy pomóc w realizacji podobnych przedsięwzięć na Waszym terenie.

POBIERZ