Inwestujemy w małe dzieci - dobre praktyki organizacji pozarządowych

Prezentujemy modele działań na rzecz małych dzieci w środowiskach lokalnych wypracowane przez 14 organizacji pozarządowych – członków Partnerstwa na rzecz Rozwoju i Edukacji Małych Dzieci.

Pokazujemy tu jak ważną funkcję pełnią organizacje pozarządowe w swoich środowiskach lokalnych,w jaki sposób starają się pomóc rodzicom i samorządom lokalnym w tworzeniu dobrych warunków rozwojowych dla małych dzieci. Mamy nadzieję, że zaprezentowane rozwiązania zainspirują samorządy lokalne i inne organizacje społeczne do poszerzenia swojej oferty skierowanej do najmłodszej grupy odbiorców.

POBIERZ