Postanowiliśmy określić, jak rozumiemy wysoką jakość opieki i edukacji małych dzieci. Opracowaliśmy szczegółowo standardy jakości w 10 obszarach, tak by profesjonaliści mogli oprzeć się na konkretnych wskaźnikach.

Pobierz publikację „Jakość od początku” >>