Pragniemy, żeby każde miejsce, w którym przebywają dzieci, było dobre dla ich rozwoju. Program “Jakość od początku” określa, jak rozumiemy wysoką jakość opieki i edukacji małych dzieci.

Szczegółowo opracowaliśmy standardy jakości w sprawowaniu opieki tak, by wszyscy pracujący zawodowo z dziećmi mogli oprzeć się na konkretnych wskaźnikach. W opracowaniu “Jakość od początku” tłumaczymy, czym są i jak je rozwijać:

W placówce

 • W placówce są opracowane na piśmie fundamentalne zasady jej funkcjonowania
 • W placówce są spisane praktyczne przykłady sytuacji respektowania wyszczególnionych praw dziecka

Przez kadrę

 • Zasady pracy kadry umożliwiają wysoką jakość pracy z dziećmi
 • Podstawą opiekuńczych, wychowawczych i edukacyjnych działań kadry są bliskie relacje z dziećmi
 • Kadra wspiera wszechstronny rozwój dzieci
 • Kadra dba o współpracę z innymi osobami dorosłymi dla dobra dzieci

Poprzez pracę pedagogiczną

 • Założenia pracy pedagogicznej odnoszą się do wszystkich obszarów rozwoju dzieci
 • Założenia pracy pedagogicznej określają warunki do wszechstronnego rozwoju dzieci

W codziennych sytuacjach

 • Codzienne powitania i pożegnania dziecka odbywają się w zgodzie z jego indywidualnymi potrzebami
 • Dzieci mają zapewnione warunki do różnych form odpoczynku, zgodnych z ich aktualnymi potrzebami
 • Czynności higieniczne odbywają się z poszanowaniem indywidualnych potrzeb dzieci
 • Udział dzieci w porządkowaniu jest traktowany jako okazja do ich rozwoju

W zakresie żywienia

 • Żywienie niemowląt jest oparte na Zasadach żywienia zdrowych niemowląt i Schemacie żywienia dzieci w 1. roku życia
 • Żywienie dzieci w wieku 1–3 lata jest oparte na aktualnych Normach Żywienia Człowieka
 • Potrzeby dzieci wyznaczają sposób organizacji posiłku
 • Kadra ściśle współpracuje z rodzicami w sprawach związanych z żywieniem dzieci

Celem programu jest poprawa jakości żłobków, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów w całej Polsce. Chcemy, żeby każda gmina, która zgodnie z tzw. “ustawą żłobkową” nadzoruje wczesnodziecięce placówki opieki i edukacji wiedziała, jak to robić i dostała narzędzia wspierania jakości tych placówek.

Z pomocą programu “Jakość od początku” każda instytucja opieki i edukacji małych dzieci może także samodzielnie przeprowadzić autoewaluację jakości na wszystkich płaszczyznach.

Strona Programu “Jakość od Początku”

Pobierz opracowanie “Jakość od początku”: