Gminne strategie edukacyjne

Chcemy tu pokazać, jak ważną funkcję w wyrównywaniu szans edukacyjnych i podnoszeniu jakości edukacji na terenach wiejskich mogą pełnić gminne strategie edukacji, obejmujące wszystkie szczeble edukacji dziecka – od przedszkola do gimnazjum.

Opisujemy krok po kroku partycypacyjny model tworzenia strategii, w którym uczestniczą przedstawiciele władz samorządowych, instytucji gminnych, przedszkoli, szkół, organizacji pozarządowych, a także lokalni przedsiębiorcy i rodzice. Mamy nadzieję, że nasza publikacja zainspiruje Państwa do zwrócenia szczególnej uwagi na edukację najmłodszych obywateli gmin.

Na edukacji małych dzieci korzystają:

  • dzieci – bo daje im ona szansę lepszego startu w życiu;
  • rodzice – bo ich dziecko otrzyma takie możliwości rozwoju, których często sami nie mogą mu zapewnić;
  • nauczyciele – bo upowszechnianie edukacji przedszkolnej pozwala na tworzenie nowych miejsc pracy;
  • szkoła – bo im wyższa jakość wychowania przedszkolnego, tym lepsze efekty uzyskuje szkoła;
  • samorząd terytorialny – bo wczesna edukacja to niezbędna inwestycja w rozwój zasobów ludzkich gminy.

POBIERZ