Artykuł jest skrótem broszury Rogera Protta i Annette Hautumm pod tym samym tytułem

Pobierz artykuł >> 

Artykuł stanowi jeden z rozdziałów publikacji „Nigdy nie jest za późno”
wydanej przez Fundację Rozwoju Dzieci im. J. A. Komeńskiego w 2004 r.