Sprawmy, żeby każde miejsce, w którym przebywają dzieci, było dobre dla ich rozwoju!

Program „Jakość od początku” przygotowaliśmy, aby pomóc instytucjom opieki wczesnodziecięcej wrócić do ich podstawowego celu i zadbać o to, jak troszczą się o Najmłodszych.

Chcemy pomóc tym instytucjom zmierzyć się z niskim zaufaniem rodziców oraz z brakiem wiedzy ich pracodawców oraz urzędów jak wprowadzać nowe usługi dla małych dzieci. Z tego powodu stworzyliśmy program wykraczający poza przyjęte, czysto techniczne standardy opieki w żłobkach, pomagający przemienić je w miejsce przyjazne dzieciom i wzbudzające zaufanie ich Rodziców.

Obecne standardy jakości żłobków dotyczą jedynie spraw technicznych, sanitarnych, norm budowlanych oraz norm żywieniowych. Nie obejmują obszarów kluczowych dla wszechstronnego rozwoju dziecka, takich jak: relacje dziecka z opiekunem, sposoby wspierania rozwoju, propozycja edukacyjna, relacje z rodzicami. A to właśnie te sprawy decydują, czy dziecko będzie w żłobku szczęśliwe i czy rodzice będą mieli pewność, że ich dziecko jest w dobrych rękach.

By osiągnąć ten cel, każda gmina w Polsce, która zgodnie z tzw. “ustawą żłobkową” nadzoruje żłobki, kluby dziecięce i miejsca opieki dziennej musi wiedzieć, jak to robić i dostać narzędzia do faktycznego wspierania tych placówek.

Program “Jakość od Początku” powstał specjalnie dla nich. Ponadto każda instytucja opieki, w tym prywatna może sama przeprowadzić autoewaluację jakości we wszystkich aspektach przedstawionych w naszych materiałach.

Pobyt w dobrych, odpowiedzialnych placówkach może zwiększyć szanse edukacyjne dzieci i ma odzwierciedlenie w ich rozwoju. Zadbajmy więc o Jakość od początku.

Strona, na której dostępne są materiały do autoewaluacji: najmlodsi.org.pl

Długofalowym celem programu jest poprawa jakości żłobków, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów w całej Polsce. Chcemy, żeby każda gmina, która zgodnie z tzw. “ustawą żłobkową” nadzoruje wczesnodziecięce placówki opieki i edukacji wiedziała, jak to robić i dostała narzędzia wspierania jakości tych placówek. Każda instytucja opieki i edukacji małych dzieci prywatna lub publiczna może także samodzielnie przeprowadzić  autoewaluację jakości we wszystkich wymiarach.

W ramach programu przewidzieliśmy następujące działania:

  • badanie świadomości i potrzeb rodziców, kadry pracującej w żłobkach oraz przedstawicieli samorządów w zakresie jakości opieki i edukacji małych dzieci,
  • analiza doświadczeń zagranicznych  w zakresie standardów wczesnodziecięcej opieki i edukacji,
  • stworzenie standardów jakości wraz ze wskaźnikami,
  • publikacja poradnika zawierającego wypracowane  standardy,
  • stworzenie strony internetowej najmlodsi.org.pl, zapewniającej dostęp online do wypracowanych standardów,
  • zorganizowanie konferencji upowszechniającej wypracowane standardy.

Fragmenty raportu "Jakość od początku"