To podręcznik dla nauczycieli przedszkola poruszający od strony praktycznej temat edukacji do równości. Publikacja powstała w ramach projektu Będę, kim zechcę” zawiera proponowane scenariusze zajęć stanowiące uzupełnienie programu podstawowego.

Zajęcia mają rozwijać w dzieciach poczucie własnej wartości bez względu na płeć oraz poczucie sprawstwa. Głównym celem programu jest stworzenie równościowego, szczególnie ze względu na płeć (wrażliwego genderowo) kontekstu edukacyjnego, w którym każde dziecko rozwija się zgodnie z własnymi potrzebami, talentami i zainteresowaniami.

POBIERZ