Oświata, wychowanie, służba zdrowia, pomoc społeczna, samorząd, wszystkie te instytucje mogą zwiększyć efektywność swoich działań na rzecz rodzin z małymi dziećmi dzięki tylko jednej rzeczy – współpracy.

Centrum Dziecka i Rodziny łączy działania specjalistów pracujących na rzecz rodzin z małymi dziećmi. We wstępie do publikacji profesor Anna Giza analizuje problem „resortowości” i jako receptę proponuje  integrację, zarówno instytucji, jak i ludzi. W kolejnych rozdziałach przedstawiamy innowacyjne rozwiązania systemu wsparcia rodzin z małymi dziećmi funkcjonujące w norweskiej gminie Bodo. Nie zabraknie też polskich akcentów, opisujemy uwarunkowania i kolejne kroki w powstawaniu Centrum oraz dobre praktyki ośmiu gmin wiejskich w Polsce. Publikację zamykają dokumenty przydatne przy tworzeniu i działaniu Centrum – plan działań gminy oraz ekspertyza prawna.

Zapraszamy do lektury publikacji:

Centra Dziecka i Rodziny