Dzieci w Europie nr 20 NAJMŁODSI OBYWATELE EUROPY

Zapraszamy do lektury 20. numeru „Dzieci w Europie”, którego tematem przewodnim są najmłodsi obywatele Unii – dzieci do lat trzech.

W numerze piszemy o tym, dlaczego większość państw skąpi środków na usługi dla najmłodszych oraz omawiamy rozwiązania polityczne i praktyczne stosowane w Europie (a także zależności między usługami dla dzieci a urlopami dla rodziców). Poruszany temat wydaje się dziś szczególnie aktualny, jako że w lutym 2011 roku Komisja Europejska opublikowała nowy komunikat w sprawie wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem. Dokument ten, który dotyczy dzieci od urodzenia do wieku obowiązku szkolnego, stwarza możliwość skuteczniejszego wspierania najmłodszych oraz ich rodzin. W  tekście podkreślono znaczenie powszechnego dostępu do edukacji oraz konieczność wprowadzenia zintegrowanej oferty usług; wysunięto także propozycję wykorzystania funduszy strukturalnych do analizy funkcjonowania różnych modeli kształcenia i opieki. Są to kroki w dobrym kierunku. Redakcja „Dzieci w Europie” z zainteresowaniem będzie śledzić dalszy rozwój wydarzeń.

Redaktorką obecnego numeru jest Márta Korintus, kierująca działem badań węgierskiego Narodowego Instytutu Polityki Rodzinnej i Społecznej (Nemzeti Család-és Szociálpolitikai Intézet), która od ponad dwudziestu lat zajmuje się rozwiązaniami systemowymi i praktycznymi w dziedzinie wczesnej edukacji i opieki. Jej doświadczenie pomogło nam w opracowaniu tego numeru.

Na koniec z ogromną radością informujemy, że nasze pismo – „Dzieci w Europie” otrzymało nagrodę włoskiego oddziału Europejskiego Forum Wydawców (EU Publishers’ Forum) za wkład w rozwój kultury.

Bronwen Cohen,
Children in Scotland –
redaktorka naczelna 20. numeru
„Children in Europe”

POBIERZ nr 20 Dzieci w Europie cz. 1

POBIERZ nr 20 Dzieci w Europie cz. 2