Dzieci w Europie nr 24 WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI

OD REDAKCJI
W tym numerze chcielibyśmy skłonić Czytelników do zastanowienia się nad najnowszymi teoriami dotyczącymi wzajemnych relacji między przedszkolem a domem,

które sytuują te relacje w kontekście współpracy partnerskiej, współwychowania czy współodpowiedzialności za wychowanie (jak to się różnie nazywa). Według nowych teorii kontakty między nauczycielami a rodzicami powinny być obopólne i komplementarne, a nie jednostronne i asymetryczne, służące jedynie wsparciu rodziców czy ich umiejętności wychowawczych – powinny sprzyjać współdziałaniu wszystkich podmiotów zainteresowanych edukacją dzieci, niezależnie od ich miejsca czy zadania.

W tym celu bieżący numer naszego pisma podzieliliśmy na dwie ściśle związane i uzupełniające się części. Pierwsza z nich zawiera przegląd powszechnie przyjętych w Europie zasad dotyczących współpracy placówek wczesnej opieki i edukacji z domem – przygotowaliśmy go w celu lepszego przedstawienia założeń teoretycznych i epistemologicznych leżących u podstaw opisywanych modeli. Część druga oferuje przegląd najpopularniejszych rozwiązań praktycznych stosowanych w różnych krajach europejskich.

Ferruccio Cremaschi
redaktor naczelny

POBIERZ nr 24 Dzieci w Europie