Dzieci w Europie nr 17 DWADZIEŚCIA LAT PRAW DZIECKA

Zapraszamy do lektury 17. numeru pisma Dzieci w Europie, którego temat przewodni – prawa dziecka – wiąże się z 20. rocznicą Konwencji o Prawach Dziecka uchwalonej przez ONZ.

Każda rocznica to dobra okazja do podsumowań. Wiele wskazuje na to, że znajomość praw najmłodszych staje się coraz powszechniejsza, zarówno wśród instytucji krajowych, jak i lokalnych. Dziś kwestia ta stała się ważnym składnikiem programu Unii Europejskiej, dlatego obywatele Europy powinni rozważyć, jak najskuteczniej chronić prawa dziecka na szczeblu europejskim.

Zatem wolno nam ogłosić postęp, aczkolwiek nie bez zastrzeżeń. Niektóre kraje, organizacje i osoby rzeczywiście prawom dziecka poświęcają wiele uwagi, ale gdzie indziej kwestie te spycha się na margines lub traktuje jako mało znaczącą dekorację. Dlatego trzeba nadal prowadzić akcje nagłaśniające, informacyjne i edukacyjne. Prawa dziecka niewiele będą znaczyć, jeśli nie staną się częścią demokratycznych rozwiązań systemowych.

Ten numer Dzieci w Europie jest ostatnim redagowanym przeze mnie. Po 10 latach współpracy nadszedł czas, by ustąpić miejsca innym. Nowi ludzie  wniosą świeże spojrzenie i odkrywcze pomysły. Odchodzę w przekonaniu, że tworzone przez nas pismo stało się potrzebnym forum dialogu europejskiego, unikatowym przedsięwzięciem realizowanym w 15 krajach i 14 językach.
Dziś przekazuję pałeczkę moim następcom w nadziei na jego dalszy rozwój.

Peter Moss, redaktor

POBIERZ nr 17 Dzieci w Europie