Dzieci w Europie nr 18 Świadomość miejsca: środowisko, społeczność i usługi dla dzieci

Witamy na łamach 18 numeru Dzieci w Europie, w którym rozważamy znaczenie „miejsca” i społeczności oraz ich związku z usługami dla małych dzieci, z perspektywy miasta, obszarów podmiejskich oraz wsi.

Specjalne miejsce poświęcamy wsi i jej możliwościom rozwojowym.
Redaktorem prowadzącym tego wydania jest Bronwen Cohen, prezeska Children in Scotland, wydawcy anglojęzycznej wersji magazynu Dzieci w  Europie. Do obszaru jej zawodowych zainteresowań od dawna należą relacje między usługami a społecznościami lokalnymi, zwłaszcza w zakresie  rozwoju i wykorzystywania najbliższego otoczenia do wspomagania procesu uczenia się.
W poprzednim numerze Dzieci w Europie przyglądaliśmy się zmianom, które zaszły w obszarze praw dziecka. Od tamtej pory został podpisany nowy Traktat Unii Europejskiej, który ma wspierać rozpowszechnianie praw dziecka, w tym także usług dla małych dzieci. Podczas corocznej konferencji  Eurochild 2009, urzędnicy z Hiszpanii i Belgii, krajów sprawujących prezydencję w 2010 roku, zadeklarowali, że będą wspólnie pracować nad rozwijaniem unijnych Rekomendacji dotyczących dobrostanu dzieci. Aktualności na ten temat zamieszczane są na stronie www.eurochild.org.

Alexandra Marques,
Cadernos de Educacao de Infancia, Portugal
Redaktor naczelny numeru 18 Dzieci w Europie

POBIERZ nr 18 Dzieci w Europie