Dzieci w Europie nr 16 MALI BADACZE

Zapraszam do lektury 16. numeru naszego pisma, którego temat przewodni brzmi „Dzieci w roli naukowców”, a jest to temat szczególnie aktualny, ponieważ trwa właśnie Międzynarodowy Rok Astronomii.

W numerze publikujemy m.in. artykuł włoskiej astronom, która prowadzi zajęcia dla najmłodszych uczestników w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Ale to nie wszystko. W wielu krajach i wielu miejscach organizuje się przedsięwzięcia dotyczące różnych dziedzin wiedzy, dzięki czemu dzieci i dorośli mogą lepiej poznać świat, w którym żyją. W czasach, gdy działalność człowieka stanowi zagrożenie dla przyszłości całej planety, prowadzone działania edukacyjne mają nie tylko na celu zaspokojenie dziecięcej ciekawości, ale są wręcz niezbędne dla naszego przetrwania. Jak pisze Geoffrey Boulton, przeciwdziałanie dewastacji, której podlega nasze środowisko naturalne w wyniku zmian klimatycznych i rabunkowej gospodarki surowcowej będzie wymagać „powszechnego kształcenia oraz międzynarodowych działań i współpracy na niespotykaną wcześniej skalę”. To poważny argument na rzecz nasilenia działań edukacyjnych, zwłaszcza w sferze edukacji elementarnej, pomimo ogólnoświatowego kryzysu gospodarczego.

Niedawno pisałem w tym miejscu o rozszerzeniu współpracy na kraje Europy Środkowo-Wschodniej. Dziś z radością witam w naszym gronie dwa kolejne kraje, Chorwację i Węgry, które chcą wydawać nasze czasopismo (oczywiście, po chorwacku i węgiersku). Z równą przyjemnością witam na naszych łamach Teresę Ogrodzińską z polskiej Fundacji Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego, która jest redaktorką prowadzącą obecnego
numeru i w ogóle pierwszym naszym redaktorem prowadzącym z Europy Środkowo-Wschodniej. Dzięki temu magazyn „Dzieci w Europie” rzeczywiście staje się pismem o zasięgu ogólnoeuropejskim.

Peter Moss, redaktor

Pobierz cz 1 Dzieci w Europie nr 16
Pobierz cz 2 Dzieci w Europie nr 16