Dzieci w Europie nr 15 ZAWÓD: PEDAGOG

Zapraszamy do lektury piętnastego numeru „Dzieci w Europie”, w którym piszemy o kwalifikacjach zawodowych nauczycieli, pedagogów i wychowawców małych dzieci, a także o kwestii profesjonalizacji kadr.

Proponowany temat nasuwa wiele pytań, m.in. co właściwie oznacza określenie „profesjonalny” i w jaki sposób można taki poziom osiągnąć. Szukając odpowiedzi, przeanalizowaliśmy sytuację w Europie oraz przyjrzeliśmy się Nowej Zelandii – pierwszemu krajowi, który od całej kadry pedagogicznej zatrudnionej w placówkach wczesnej opieki i edukacji zaczął wymagać wykształcenia na poziomie licencjackim.

Tak wiec w numerze przedstawiamy inspirujące przykłady, ale nie unikamy dyskusji o dylematach i trudnościach. Oprócz sytuacji w poszczególnych krajach piszemy o roli Unii Europejskiej i polityki unijnej. Chcielibyśmy, aby ten punkt widzenia stale gościł na naszych łamach, ponieważ polityka unijna, pomimo jej rosnącego znaczenia, nie jest powszechnie znana i słabo funkcjonuje w świadomości społecznej. Europa może odegrać ważną i pozytywną rolę w rozwoju usług dla najmłodszych, ale tylko pod warunkiem, że polityka unijna wobec dzieci będzie dynamiczna i otwarta, i będzie angażować zarówno jednostki, jak i organizacje działające w krajach członkowskich.

Z myślą o tym zespół redakcyjny „Dzieci w Europie” przygotował własne opracowanie pt. Young children and their services: developing a European approach (Usługi dla najmłodszych – tworzenie strategii europejskiej), które przedstawiono w Brukseli w kwietniu 2008 roku i które spotkało się z żywym zainteresowaniem. Opisuje ono korzyści płynące z prowadzenia szeroko zakrojonej i aktywnej polityki unijnej oraz przedstawia dziesięć założeń mogących stanowić jej podstawę. Wytyczne te odwołują się do wcześniejszych doświadczeń europejskich i światowych.

Mamy nadzieję, że najnowszy numer naszego pisma przypadnie Państwu do gustu i że znajdą Państwo czas na lekturę opracowania, które można znaleźć na stronie: www.frd.org.pl/dzieciweuropie/uslugi_dla_najmlodszych.pdf.

Peter Moss, redaktor

POBIERZ nr 15 Dzieci w Europie