Dzieci w Europie nr 13 INTEGRACJA SPOŁECZNA

Zapraszam do lektury trzynastego numeru „Dzieci w Europie”, poświęconego problematyce wyrównywania szans.

Jest to temat szczególnie aktualny, ponieważ rok 2007 ogłoszono Europejskim Rokiem Równych Szans dla Wszystkich pod względem prawa, reprezentacji, uznania i szacunku. Mimo iż Informacje dotyczące Roku Europejskiego nie zostały szczególnie nagłośnione – przynajmniej w Wielkiej Brytanii, gdzie mieszkam, nie mówi się o tym zbyt wiele – inicjatywa ta stanowi ważne przesłanie, świadczące o tym, że Unii Europejskiej zależy na realizacji przedsięwzięć promujących równość i zapobiegających dyskryminacji.

Według dokumentu Komisji Europejskiej, jest to „centralny punkt ramowej strategii, która ma na celu skuteczne przeciwdziałanie dyskryminacji, uznanie różnorodności i zapewnienie równych szans dla wszystkich.” (http://ec.europa.eu/employment_social/news/2005/jun/antidiscrimination_en.html) W bieżącym numerze zdecydowaliśmy się zastosować szerokie podejście do omawianej problematyki. Autorzy Artykułów pochodzą z ośmiu krajów, w tym z Australii, a tematyka obejmuje wpływ praw dziecka i programów wczesnej edukacji na wyrównywanie Szans, a także kwestie raportów narodowych omawiających sposoby przeciwdziałania wszelkim przejawom nierówności i dyskryminacji.

„Dzieci w Europie” powstają dzięki współpracy kilkunastu periodyków. Obecny numer pisma przygotowaliśmy wspólnie z organizacjami europejskimi zrzeszonymi w sieci DECET (Diversity in Early Childhood Education and Training). DECET to jedna z najważniejszych europejskich inicjatyw stawiających sobie za cel promowanie różnorodności oraz przeciwdziałanie krzywdzącym stereotypom. Redaktor gościnna bieżącego numeru Anke van Keulan była do niedawna koordynatorką DECET, a wiele artykułów napisali aktywni uczestnicy sieci. Redakcja „Dzieci w Europie” bardzo ceni sobie tę współpracę.

Peter Moss, redaktor

Pobierz nr 13 Dzieci w Europie