KRS: 0000166381 >> Nr konta: 77 1050 1012 1000 0090 3123 4173

Spynka – Integracja polskich i ukraińskich dzieci

Spynka – Integracja polskich i ukraińskich dzieci

Projekt ma na celu integrację najmłodszych dzieci z Ukrainy i Polski.

Obszar terytorialny

Projekt realizujemy na terenie czterech województw: pomorskiego, mazowieckiego, lubelskiego i śląskiego.

Czas realizacji

Lipiec 2022 – Czerwiec 2023

Cel

 • Chcemy pomóc ukraińskim i polskim dzieciom we wspólnej nauce i zabawie oraz w poznawaniu swoich kultur.
 • Chcemy wprowadzić program edukacji integracyjnej, który pomoże zintegrować polskie i ukraińskie dzieci, rodziny i edukatorki/ów.

 W odpowiedzi na atak Rosji na Ukrainę, w maju 2022 roku nasza Fundacja Rozwoju Dzieci rozpoczęła Program SPYNKA. Program wspiera ukraińskie rodziny w procesie stopniowej integracji z nowym środowiskiem w Polsce. Jest to szczególnie ważne w przypadku małych dzieci, które zostały oddzielone od części swoich rodzin, przyjaciół i społeczności. W ramach Programu tworzymy „Spynki” – ośrodki opiekuńczo-wychowawcze, zapewniające bezpieczeństwo i niezbędne wsparcie małym uchodźcom, przygotowujące ich do wejścia w system opieki i edukacji. Do września 2022 roku stworzyliśmy w czterech województwach 30 Spynek – w zajęciach wzięło udział ponad 10 000 dzieci.

Na podstawie naszych doświadczeń widzimy wielką potrzebę wspierania integracji pomiędzy polskimi i ukraińskimi dziećmi i rodzinami w społecznościach, w których żyją. Dlatego stworzyliśmy projekt „SPYNKA – INTEGRACJA POLSKICH I UKRAIŃSKICH DZIECI”.

Odbiorcy

 • Edukatorki/rzy pracujący z dziećmi w 20 Spynkach – 60 osób.
 • Dzieci w wieku od roku do 5. lat uczestniczące w zajęciach Spynek – 400 dzieci.

Działania

 • Zespół ekspertek/ów stworzy edukacyjny program integracyjny, scenariusz szkoleniowy dla edukatorek/ów Spynek oraz materiały edukacyjne do pracy z dziećmi.
 • Program integracyjny i materiały szkoleniowe dla edukatorek/ów zostaną przetłumaczone na język ukraiński i rosyjski.
 • Szkolenie dla edukatorek/ów. Planujemy przeprowadzenie 4 szkoleń dla 60 edukatorek/ów pracujących z dziećmi w 20 Spynkach w 4 województwach.  Szkolenie przygotuje edukatorki/ów do włączenia zajęć integracyjnych do pracy z dziećmi w Spynkach.
 • Prowadzenie zajęć integracyjnych. Po szkoleniu edukatorki/rzy będą prowadzić zajęcia integracyjne dla 400 dzieci  według opracowanego programu.
 • Monitoring i ewaluacja.  Na podstawie analizy dokumentacji z monitoringu oraz sprawozdań edukatorek/ów z integracyjnych zajęć z dziećmi zewnętrzna ewaluatorka przygotuje raport z realizacji edukacyjnego programu integracyjnego.

Efekty

 • Program integracyjny opracowany i przetłumaczony na język ukraiński i rosyjski.
 • Scenariusz szkolenia dla edukatorek/ów z zakresu programu integracyjnego oraz opracowane materiały edukacyjne.
 • 60 edukatorek/ów Spynek uczestniczy w szkoleniu przygotowującym do prowadzenia programu integracyjnego.
 • Program edukacji integracyjnej wdrożony w 20 Spynkach w 4 województwach.
 • 400 dzieci biorących udział w zajęciach integracyjnych.
 • Opracowana metoda ewaluacji pozwalająca ocenić wpływ programu edukacyjnego na integrację dzieci.

Sponsor

Projekt jest realizowany dzięki dotacji od WORLD CHILDHOOD FOUNDATION

 

Kontakt

Teresa Ogrodzińska, togrodzinska[at]frd.org.pl