KRS: 0000166381 >> Nr konta: 77 1050 1012 1000 0090 3123 4173

MAŁY KOLBERG W OLSZTYNIE

MAŁY KOLBERG W OLSZTYNIE

Podniesienie świadomości nauczycielek przedszkolnych oraz klas I-III szkół podstawowych, pracowników instytucji kultury oraz animatorek pracujących w mieście Olsztyn na temat wagi zapoznawania dzieci z kulturą lokalną oraz zwiększenie wiedzy na temat zwyczajów, tradycji i sztuki ludowej Warmii i Mazur.

Czas realizacji

Sierpień – grudzień 2015 r.

Działania

W ramach projektu 30 września 2015 r. odbył się jednodniowy warsztat przygotowujący do prowadzenia zajęć z dziećmi z wykorzystaniem tradycyjnych zabaw, muzyki, śpiewu i tańca. Celem warsztatu było zainspirowanie uczestniczek do poszukiwań własnych źródeł i sposobów pracy na materiale tradycyjnym.

W ramach warsztatu odbyło się:

  • 3-godzinne seminarium metodyczne i warsztaty prowadzone przez ekspertów z Fundacji Rozwoju Dzieci
  • 5-godzinne warsztaty praktyczne – śpiewu, tańca, muzykowania – powadzone przez Anię Brodę

Po zakończeniu warsztatów Uczestniczki do grudnia przeprowadziły po 6 godzin różnorodnych zajęcia dla dzieci z wykorzystaniem lokalnej muzyki, tańca, śpiewu, gier, baśni i zabaw.

Efekty

W warsztatach wzięło udział 13 Uczestniczek – nauczycielki przedszkolne, nauczycielka klas I-III oraz animatorka zajęć w Pałacu Młodzieży. Uczestniczki w okresie październik-grudzień przeprowadziły 80 godzin różnorodnych zajęcia dla dzieci z wykorzystaniem lokalnej muzyki, tańca, śpiewu, gier, baśni i zabaw.

Sponsor:

Projekt „Mały Kolberg w Olsztynie” realizowany był przy współudziale finansowym Samorządu Olsztyna.

Projekt: Mały Kolberg w Olsztynie (2015)

Kontakt

Katarzyna Paterek
kpaterek[at]frd.org.pl
tel: 22 881 15 80