KRS: 0000166381 >> Nr konta: 77 1050 1012 1000 0090 3123 4173

TOY – STARSI I MŁODSI RAZEM

TOY – STARSI I MŁODSI RAZEM

W Polsce, ale i w całej Europie, więzi międzypokoleniowe rozluźniają się, dzieci mają coraz mniej kontaktu z dziadkami i babciami. Osoby starsze, będąc na emeryturze często czują się samotne, niepotrzebne. I dzieci i seniorzy mają w sobie niezwykły potencjał, są kopalnią wiedzy i umiejętności, brakuje im tylko przestrzeni do wspólnego spędzania czasu i wzajemnego uczenia się.

Obszar terytorialny

Swoimi działaniami projekt objął 7 państw – Polskę, Holandię, Hiszpanię, Włochy, Portugalię, Słowenię oraz Irlandię.

W Polsce współpracowaliśmy z gminami wiejskimi: Cekcyn, Głuchów i Rawa Mazowiecka

Partnerzy

International Child Development Initiatives – http://icdi.nl/
Dublin Institute of Technology – http://www.dit.ie/

Educational Research Institute – http://www.pei.si/

Lunaria – http://www.lunaria.org/

Municipality of Lleida – http://www.paeria.cat/cat/

University of Lleida, GESEC – http://www.geosoc.udl.es/

University of Aveiro – https://www.ua.pt/

Retesalute – http://www.retesalute.net/

Czas realizacji

Listopad 2012 – grudzień 2014

Cel

Głównym celem projektu TOY było zjednoczenie dzieci i seniorów w działaniach międzypokoleniowych, pogłębienie więzi społecznych oraz zwalczanie stereotypów, a także stworzenie kontekstu dla uczenia się międzypokoleniowego.

Odbiorcy

Głównymi odbiorcami projektu były dzieci do lat 9, seniorki i seniorzy oraz osoby wspierające proces międzypokoleniowego uczenia się.

Działania

–      Przeprowadziliśmy badania dotyczące znaczenia uczenia się i praktyk międzypokoleniowych, w których uczestniczą małe dzieci (0-8 lat) i osoby starsze – zachęcamy do zapoznania się z raportem podsumowującym badania.

–      Przeprowadziliśmy badania w działaniu – analizy pozytywnych przykładów zaangażowania seniorów w uczenie się międzypokoleniowe i rodzinne (tzw. positive deviance action research) – pod tym linkiem można zapoznać się z raportem podsumowującym badania w działaniu przeprowadzone w Irlandii, Portugalii, Słowenii, Hiszpanii, Holandii, Polsce i we Włoszech, a szczegółowe informacje dotyczące polskich doświadczeń dostępne są na tej stronie (wersja anglojęzyczna). 

–      Zebraliśmy przykłady dobrych praktyk dotyczących uczenia się międzypokoleniowego w sześciu obszarach: przyroda, zabawa, opowiadanie historii, gotowanie, sztuka i rękodzieło, nowe technologie.

–      Opracowaliśmy moduły szkoleniowe i przygotowaliśmy seniorów aktywnych w swoich społecznościach do prowadzenia działań o charakterze między pokoleniowym z udziałem małych dzieci – podręcznik warsztatów TOY (wersja anglojęzyczna).

–      Zrealizowaliśmy pilotażowe działania w wymienionych wyżej sześciu obszarach w trzech gminach w Polsce – Rawa Mazowiecka, Głuchów i Cekcyn – publikacja podsumowująca projekty pilotażowe w Europie.

–      Zorganizowaliśmy warsztaty i seminaria upowszechniające wyniki badań oraz dobre praktyki zrealizowane w ramach projektu.

Efekty

– Anglojęzyczna strona projektu – http://www.toyproject.net/

– W projektach pilotażowych w trzech gminach w Polsce uczestniczyły 252 osoby, w tym 31 seniorek, 1 senior oraz 220 dzieci w wieku od 3 do 9 lat.

– W sumie w 5 krajach odbyło się 13 projektów pilotażowych, w których uczestniczyły 752 osoby: 589 dzieci w wieku 3-9 lat (339 dziewczynek, 234 chłopców) oraz 163 seniorów powyżej 55 lat (132 seniorki, 31 seniorów).

– Publikacje:

Raport podsumowujący badania dotyczące znaczenia uczenia się i praktyk międzypokoleniowych, w których uczestniczą małe dzieci (0-8 lat) i osoby starsze

Analiza pozytywnych przykładów zaangażowania seniorów w uczenie się międzypokoleniowe i rodzinne (tzw. positive deviance action research)

Analiza pozytywnych przykładów zaangażowania się seniorów w uczenie się międzypokoleniowe i rodzinne w Polsce (wersja anglojęzyczna)

Podręcznik warsztatów TOY (wersja anglojęzyczna)

Publikacja podsumowująca projekty pilotażowe w Europie

Cytaty uczestniczek/ów projektów pilotażowych:

„Dowiedziałem się jak naprawić mój rower. Teraz nauczę mojego tatę!” Davide, 8 lat

„Seniorzy mogli pokazać swoje mocne strony i dało im to dużo radości.” Agnieszka, lokalna koordynatorka

„Ja potrzebowałam dzieci a dzieci potrzebowały mnie.” Rozalia, 66 lat

Sponsor

Projekt realizowany był dzięki wsparciu finansowemu Komisji Europejskiej w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”.

Kontakt

Anna Klepinowska
aklepinowska[at]frd.org.pl