KRS: 0000166381 >> Nr konta: 77 1050 1012 1000 0090 3123 4173

EDUKACJA ŻYWIENIOWA RODZICÓW DZIECI DO LAT 3

EDUKACJA ŻYWIENIOWA RODZICÓW DZIECI DO LAT 3

Pierwsze trzy lata życia są kluczowe dla rozwoju dziecka z racji na intensywny wzrost, wtedy też organizm jest szczególnie wrażliwy na nadmiar lub niedobór składników odżywczych. Tymczasem badanie „Kompleksowa ocena sposobu żywienia dzieci w wieku 13-36 miesięcy w Polsce” przeprowadzone w 2010 r. pokazują, że stan odżywienia aż 54,5% dzieci jest nieprawidłowy. Wynika to z niedostatecznej wiedzy rodziców, którzy kierują się nieaktualnym schematem żywieniowym. Dlatego zdecydowaliśmy się na stworzenie projektu  promującego wśród rodziców właściwych nawyków żywieniowych i przekazywanie aktualnych zaleceń żywieniowych.

Obszar terytorialny

Projekt jest realizowany na terenie 7 województw: Mazowieckie, Lubelskie, Wielkopolskie, Kujawsko-Pomorskie, Małopolskie, Dolnośląskie i Zachodniopomorskie.

Partnerzy

Stowarzyszenie Edukatorów Żywieniowych „Zdrowo Jemy, Zdrowo Rośniemy”

http://www.zdrowojemy.info/stowarzyszenie

Czas realizacji

Lipiec – listopad 2017 r.

Cel

Poprawa sposobu żywienia i stanu odżywienia dzieci w wieku 0-3 lat poprzez zwiększenie świadomości  rodziców i opiekunów w zakresie:

  • zasad prawidłowego żywienia niemowląt i małych dzieci;
  • rozszerzania diety dziecka oraz schematu żywienia dziecka w kolejnych latach;
  • potrzeb żywieniowych najmłodszych i znaczenia diety w rozwoju dzieci;
  • czytania etykiet produktów spożywczych dedykowanych dzieciom.

Odbiorcy

Rodzice i opiekunowie dzieci w wieku 0-3 lata z terenu 7 województw, w szczególności z małych miejscowości, w których oferta szkoleniowa w tematyce żywienia dzieci jest uboga, a kontakt z wykwalifikowanym specjalistą w zakresie żywienia małych dzieci ograniczony. 

Działania

  • Przygotowanie programu warsztatów, prezentacji  oraz materiałów edukacyjnych dla rodziców i opiekunów.
  • Przeprowadzenie przez edukatorów żywieniowych 26 warsztatów dla 390 rodziców i opiekunów dotyczących prawidłowego żywienia małych dzieci. Każdy uczestnik weźmie udział w 2 warsztatach – teoretycznym i edukacyjno-kulinarnym. Podczas których zapozna się z aktualną wiedzą z zakresu żywienia małych dzieci, nauczy się przyrządzać zdrowe posiłki oraz otrzyma opracowane przez specjalistów materiały szkoleniowe zawierające przykładowy 7-dniowy jadłospis dla dziecka wraz z komentarzem. 

Planowane efekty

  • Poprawa sposobu żywienia niemowląt i małych dzieci, których rodzice i opiekunowie brali udział w warsztatach.
  • Nabycie przez rodziców i opiekunów umiejętności samodzielnego, prawidłowego komponowania jadłospisu dla dziecka w wieku 0-3.
  • Nabycie przez rodziców i opiekunów umiejętności czytania i interpretowania etykiet produktów spożywczych dedykowanych dzieciom.
  • Upowszechnianie zdrowego żywienia w mniejszych miejscowościach, w których dostęp do rzetelnej wiedzy czy specjalisty ds. żywienia dzieci jest utrudniony. 

Sponsor

Zadanie finansowane ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020.

Kontakt

Dominik Kmita
dkmita@frd.org.pl