KRS: 0000166381 >> Nr konta: 77 1050 1012 1000 0090 3123 4173

Z MAŁYM KOLBERGIEM PO KRAJU. PODLASIE.

Z MAŁYM KOLBERGIEM PO KRAJU. PODLASIE.

Znajomość tradycji i tożsamość z miejscem urodzenia pozwala gruntować poczucie własnej wartości, pewność siebie, poczucie bezpieczeństwa, ale także ciekawość i otwarcie na świat. Edukacja regionalna rzadko pojawia się w programach wychowawczych przedszkoli i szkół. Dzieciom brakuje świadomości lokalnych tradycji, nie znają legend, opowieści, melodii i piosenek z okolic, w których żyją. Nauczyciele podkreślają, że brakuje im możliwości zdobycia kompetencji dotyczących dziedzictwa kulturowego. Mały Kolberg powstał po to, by kształcić postawę uważności na korzenie, tradycję, przekazy dziadków i babć już u najmłodszych dzieci.

Obszar terytorialny

Projekt realizujemy na Podlasiu.

Partnerzy

Stowarzyszenie Dziedzictwo Podlasia
Uniwersyteckie Centrum Kultury w Białymstoku
Instytut Muzyki i Tańca www.imit.org.pl
Akademia Kolberga www.akademiakolberga.pl
Forum Muzyki Tradycyjnej www.muzykatradycyjna.pl

Czas realizacji

sierpień 2017 – lipiec 2018

Cel

Celem projektu jest przygotowanie grupy 15 animatorów i animatorek pracujących z dziećmi w wiek do 10 lat  do tworzenia  lokalnych projektów na Podlasiu, które pozwolą dzieciom poznać tradycję oraz zwyczaje swojego otoczenia i znaleźć w nich inspirację dla własnych działań.

Odbiorcy

– osoby pracujące z dziećmi z regionu podlaskiego (pracowniczki i pracownicy bibliotek, ośrodków kultury, przedszkoli, szkół podstawowych, świetlic, gminnych ośrodków pomocy społecznej, muzeów, organizacji pozarządowych i innych)
– dzieci uczestniczące w zajęciach prowadzonych przez przeszkolonych animatorów i animatorki
– seniorzy i seniorki

Działania

– Przeprowadzimy po 3 w regionie podlaskim.
Szkolenia  przygotują uczestniczki i uczestników do prowadzenia zajęć z dziećmi z wykorzystaniem tradycyjnych zabaw, muzyki, śpiewu i tańca oraz inspirujących do poszukiwań własnych źródeł i sposobów pracy oraz do zabawy z dziećmi na materiale tradycyjnym.

Szkolenia współprowadzą muzycy tworzący w oparciu o kulturę regionu: Julita Charytoniuk z zespołem oraz ekspertka w zakresie edukacji dziecięcej z Fundacji Rozwoju Dzieci.

– Między szkoleniami uczestnicy i uczestniczki – wykorzystując swoje lokalne tradycje – będą prowadzić i dokumentować zajęcia dla dzieci. Będą także mogli skorzystać z konsultacji on-line oraz wizyt muzyka i eksperta w placówkach, gdzie prowadzą zajęcia.
– Przygotujemy materiały edukacyjne.

Efekty

– Do prowadzenia zajęć z dziećmi z wykorzystaniem kultury ludowej przygotujemy 15 osób.

– Ponad 240 dzieci w całej Polsce będzie uczestniczyć w zajęciach.

– Stworzymy  5 filmów edukacyjnych z instruktażami do prowadzenia zabaw i śpiewów dla osób pracujących z dziećmi: https://www.youtube.com/MalyKolberg

Sponsor

Projekt realizujemy dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Kontakt

Koordynatorka projektu: Katarzyna Paterek
malykolberg.pl@gmail.com