KRS: 0000166381 >> Nr konta: 77 1050 1012 1000 0090 3123 4173

KULTURALNI EDUKATORZY

KULTURALNI EDUKATORZY

Jesteśmy partnerami programu Kulturalni Edukatorzy, którego regionalnym operatorem jest Mazowiecki Instytut Kultury w latach 2016- 2018.

Kulturalni Edukatorzy to mazowiecka edycja programu „Bardzo Młoda Kultura” prowadzonego przez Narodowe Centrum Kultury, a MIK w jego ramach realizuje projekt Kulturalni Edukatorzy – Mazowiecka Sieć Edukacji i Kultury.

„Działania w projekcie, który w długofalowej perspektywie ma łączyć środowiska kultury i oświaty, będą trwały trzy lata i rozpoczynamy je już w 2016 roku.

Realizując projekt Kulturalni Edukatorzy jako główny cel stawiamy sobie wzmacnianie środowiska animacji i edukacji w województwie mazowieckim. W jego ramach przeprowadzimy: diagnozę środowiska zajmującego się animacją i edukacją w województwie mazowieckim, spotkania inicjujące wraz z debatami o kulturze i oświacie, cykle warsztatowe realizowane w Warszawie, Ostrołęce, Radomiu, Ciechanowie, Płocku i Siedlcach, webinaria oraz konkursy na współorganizację projektów tworzonych i realizowanych we współpracy między kulturą a oświatą, w których będą mogli wziąć udział uczestnicy warsztatów.

Partnerzy projektu:

Mazowieckie Kuratorium Oświaty, Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Centrum Edukacji Obywatelskiej, Federacja Mazowia, Forum Kultury Mazowsze, Fundacja Rozwoju Dzieci im. Komeńskiego, Kolektyw Badawczy, Pracownia Muzyki Tradycyjnej przy Instytucie Muzyki i Tańca, Stołeczne Centrum Edukacji Kulturalnej, Teatr Powszechny im. Zygmunta Hübnera w Warszawie, Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”, Towarzystwo Aktywnych Kulturalnie „Projektoriat”, Warszawski Program Edukacji Kulturalnej, Żuromińskie Centrum Kultury.

Osoba odpowiedzialna ze strony Fundacji Rozwoju Dzieci im. J. A. Komeńskiego:

Teresa Ogrodzińska

e-mail: togrodzinska[at]frd.org.pl
tel. 22 881 15 80