KRS: 0000166381 >> Nr konta: 77 1050 1012 1000 0090 3123 4173

EDUKACJA PRACOWNIKÓW ODPOWIEDZIALNYCH ZA ŻYWIENIE W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH

EDUKACJA PRACOWNIKÓW ODPOWIEDZIALNYCH ZA ŻYWIENIE W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH

Sposób żywienia i kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych dzieci w czasach, gdy rodzice znacznie bardziej angażują się w pracę zawodową, tym samym poświęcając mniej czasu na wychowywanie dzieci i młodzieży, zależy w największej mierze od placówek oświatowych. Przeciętne dziecko spędza w tego typu placówce 8 godzin dziennie przez 5 dni w tygodniu. Wiedza z zakresu prawidłowego żywienia wśród personelu jednostek systemu oświaty często nie jest wystarczająca oraz w związku z rozwojem nauki i zmieniającymi się przepisami prawa wymaga zaktualizowania.

Obszar terytorialny

Projekt jest realizowany na terenie 5 województw:  Zachodniopomorskiego, Wielkopolskiego, Dolnośląskiego, Małopolskiego i Łódzkiego.

Partnerzy

Stowarzyszenie Edukatorów Żywieniowych „Zdrowo Jemy, Zdrowo Rośniemy”

http://www.zdrowojemy.info/stowarzyszenie

Czas realizacji

Lipiec – grudzień 2017 r.

Cel

Podniesienie poziomu wiedzy z zakresu prawidłowego żywienia i planowania jadłospisów  personelu odpowiedzialnego za realizację żywienia w placówkach oświatowych. raz łódzkim poprzez realizację szkoleń połączonych z warsztatami o tematyce prawidłowego żywienia w okresie od 15 marca do 31 grudnia 2017 roku.

Odbiorcy

Osoby odpowiedzialne za realizację żywienia na terenie placówek oświatowych: intendenci oraz główni kucharze i kucharki.

Działania

  • Przygotowanie programu warsztatów, prezentacji  oraz materiałów edukacyjnych.
  • Przeprowadzenie czterdziestu 3-godzinnych bezpłatnych szkoleń dla pracowników odpowiedzialnych za realizację żywienia. Każde szkolenie składać się będzie z części teoretycznej – wykładowej oraz z praktycznej. W pierwszej części uczestnicy zapoznają się m. in. z tematami dotyczącymi organizowania i prowadzenia prawidłowego i zbilansowanego żywienia w placówkach. W części drugiej będą m.in. dokonywać analiz jadłospisów pod kątem prawidłowości zastosowania obecnie obowiązujących przepisów prawa oraz doskonalić sztukę komponowania zbilansowanych i smacznych posiłków.

Planowane efekty

  • Podniesienie poziomu wiedzy wśród 480 uczestników szkoleń na temat wpływu sposobu odżywiania na stan zdrowia dzieci i młodzieży.
  • Podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności beneficjentów projektu na temat poprawnego czytania i interpretowania etykiet produktów spożywczych.
  • Podniesienie jakości jadłospisów w placówkach systemu oświaty poprzez udoskonalenie umiejętności uczestników szkoleń w zakresie ich komponowania zgodnie z normami żywieniowymi i obowiązującymi przepisami prawa.

Sponsor

Zadanie finansowane ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020.

Kontakt

Dominik Kmita
dkmita@frd.org.pl