KRS: 0000166381 >> Nr konta: 77 1050 1012 1000 0090 3123 4173

MAŁY KOLBERG NA DOLNYM ŚLĄSKU

MAŁY KOLBERG NA DOLNYM ŚLĄSKU

Znajomość tradycji i tożsamość z miejscem urodzenia pozwala gruntować poczucie własnej wartości, pewność siebie, poczucie bezpieczeństwa, ale także ciekawość i otwarcie na świat. Edukacja regionalna rzadko pojawia się w programach wychowawczych przedszkoli i szkół. Dzieciom brakuje świadomości lokalnych tradycji, nie znają legend, opowieści, melodii i piosenek z okolic, w których żyją. Nauczyciele podkreślają, że brakuje im możliwości zdobycia kompetencji dotyczących dziedzictwa kulturowego. Mały Kolberg powstał po to, by kształcić postawę uważności na korzenie, tradycję, przekazy dziadków i babć już u najmłodszych dzieci. Działania na terenie Dolnego Śląska dotykają także zagadnienia wielokulturowości i zerwanych więzi kulturowych na skutek przesiedleń.

Obszar terytorialny

Dolny Śląsk, warsztaty odbywają się we Wrocławiu.

Partnerzy

Instytut Muzyki i Tańca www.imit.org.pl

Muzeum Etnograficzne we Wrocławiu – Oddział Muzeum Narodowego we Wrocławiu http://www.muzeumetnograficzne.pl

Fundacja Ważka http://fundacjawazka.org/

Akademia Kolberga www.akademiakolberga.pl

Forum Muzyki Tradycyjnej www.muzykatradycyjna.pl

Czas realizacji

październik 2017 – grudzień 2017
szkolenia: 24 października i 24 listopada 2017 r.

Cel

Celem projektu jest przygotowanie 12. osób pracujących z dziećmi w wiek do 10 lat  do tworzenia  lokalnych projektów związanych z tradycją, które pozwolą dzieciom poznać tradycję oraz zwyczaje swojego otoczenia i znaleźć w nich inspirację dla własnych działań.

Odbiorcy

 • opiekunki w żłobkach, nauczyciele/nauczycielki przedszkoli i szkół podstawowych
 • pracownicy bibliotek, świetlic
 • artyści i animatorzy kultury
 • dzieci uczestniczące w zajęciach prowadzonych przez przeszkolonych animatorów i animatorki
 • seniorzy i seniorki

Działania

 • Przeprowadzimy 2 szkolenia przygotowujące uczestniczki i uczestników do prowadzenia zajęć z dziećmi z wykorzystaniem tradycyjnych zabaw, muzyki, śpiewu i tańca oraz inspirujących do poszukiwań własnych źródeł i sposobów pracy oraz do zabawy z dziećmi na materiale tradycyjnym.

Zajęcia muzyczne poprowadzą Marta Derejczyk, Joanna Skowrońska i Joanna Kasper związane z Fundacją Ważka z Dolnego Śląska. Fundacja została powołana do życia w 2010 roku we Wrocławiu. Jej działalność skupiona jest wokół niematerialnego dziedzictwa Dolnego Śląska. Od 2012 roku, w ramach projektu badawczo-animacyjnego „Prze-twórcy ludowi”, Fundacja prowadzi etnograficzne badania terenowe, w których wiodącą metodą jest narracyjny wywiad biograficzny oraz wydaje płyty z muzyką tradycyjną, wykonywaną przez dolnośląskie śpiewaczki, instrumentalistów i zespoły ludowe.

Zajęcia metodyczne prowadzi ekspertka w zakresie edukacji dziecięcej z Fundacji Rozwoju Dzieci.

 • Pomiędzy szkoleniami uczestnicy i uczestniczki – wykorzystując swoje lokalne tradycje – będą prowadzić i dokumentować zajęcia dla dzieci.
 • Uczestnicy i uczestniczki projektu będą mogli także skorzystać z konsultacji telefonicznych i on-line wspomagających ich we własnych działaniach.
 • Zostanie przeprowadzona dokumentacja warsztatów prowadzonych w ramach projektu

Efekty

 • Do prowadzenia zajęć z dziećmi z wykorzystaniem kultury ludowej przygotujemy 12 osób.
 • Ponad 180 dzieci w Warszawie będzie uczestniczyć w zajęciach.
 • Stworzymy filmy edukacyjne z instruktażami do prowadzenia zabaw i śpiewów dla osób pracujących z dziećmi: https://www.youtube.com/user/MalyKolberg

Sponsor

Projekt realizujemy dzięki wsparciu finansowemu Instytutu Muzyki i Tańca w ramach Pracowni Muzyki Tradycyjnej

Partnerzy

Partnerami w projekcie są: Muzeum Etnograficzne we Wrocławiu – Oddział Muzeum Narodowego we Wrocławiu oraz Fundacja Ważka

Kontakt

Fundacja Rozwoju Dzieci
frd[at]frd.org.pl
tel. 22 881 15 80