KRS: 0000166381 >> Nr konta: 77 1050 1012 1000 0090 3123 4173

GRUPY ZABAWOWE DLA DZIECI I RODZICÓW W TADŻYKISTANIE

GRUPY ZABAWOWE DLA DZIECI I RODZICÓW W TADŻYKISTANIE

W Tadżykistanie wspieranie rozwoju małych dzieci jest zaniedbanym wymiarem polityki społecznej. Także w obrębie samej polityki edukacyjnej poświęca się jej bardzo mało uwagi. Z danych Agencji Statystycznej przy Prezydencie Republiki Tadżykistanu wynika, że w 2014 r. w całym kraju było 550 żłobków i przedszkoli z czego 398 w miastach i 152 na wsiach (źródło: http://www.stat.tj/ru/database/socio-demographic-sector/). Żeby zobaczyć  skalę  problemu  trzeba pamiętać, że w Tadżykistanie żyje prawie 8,5 miliona mieszkańców.

Poza przedszkolem nie ma żadnych systemowych rozwiązań, które pomagałyby rodzinie, zwłaszcza zagrożonej wykluczeniem, w wychowywaniu dzieci. By choć w części zmienić tę sytuację Fundacja Komeńskiego postanowiła razem   z Parents Organization of Children with Down Syndrome „SiDa” wprowadzić Grupy Zabawowe do oferty opiekuńczo-wychowawczej. Projekt powstał w odpowiedzi na potrzeby zgłaszane przez organizację tadżycką by stworzyć ofertę integracyjną dla rodzin z dziećmi m.in. z syndromem Downa.

Cel

Chcemy stworzyć nową ofertę integracyjno-edukacyjną dla rodzin z małymi dziećmi poprzez przygotowanie 20 osób do prowadzenia Grup Zabawowych. Dzięki stworzeniu oferty umożliwimy integrację społeczną dzieci m.in. z Zespołem Downa i ich rodzinom dzięki udziałowi w spotkaniach 10 Grup Zabawowych. Po przygotowaniu 10 Animatorek do prowadzenia szkoleń, chcemy by od 2017 r. w Tadżykistanie powstawały kolejne Grupy Zabawowe.

Czas realizacji

Czerwiec 2016 – Grudzień 2016

Główne działania:

  • Przygotowanie 20 Animatorek do prowadzenia Grup Zabawowych.
  • Powstanie 10 Grup Zabawowych.
  • Przygotowanie 10 osób do prowadzenia szkoleń dla Animatorów Grup Zabawowych.
  • Wsparcie Animatorów w przygotowywaniu i prowadzeniu spotkań.

Efekty

  • 20 Animatorek przygotowanych do prowadzenia spotkań Grup Zabawowych.
  • Założenie 10 GZ, gdzie każda z grup spotka się min. 10 razy do końca 2016 r.
  • 700 rodzin uczestniczących w spotkaniach.
  • Publikacja zbierająca tadżyckie inspiracje oraz doświadczenia z prowadzenia Grup Zabawowych.

Sponsor

Projekt jest współfinansowany ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach programu RITA – Przemiany w regionie, realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji.

RITA logo v podstawowe kolor

Partnerzy

Parents Organization of Children with Down Syndrome „SiDa” – Tadżykistan

Kontakt

Dominik Kmita
dkmita[at]frd.org.pl
Tel: 228811580