KRS: 0000166381 >> Nr konta: 77 1050 1012 1000 0090 3123 4173

PRZEDSIĘBIORCZE DZIECI – BIAŁORUŚ

PRZEDSIĘBIORCZE DZIECI – BIAŁORUŚ

W Białorusi temat edukacji ekonomicznej dla małych dzieci praktycznie nie występuje. Nie uwzględnia go podstawa programowa dla przedszkoli, nie występuje w programie studiów pedagogicznych przygotowujących nauczycieli wczesnej edukacji. Zapewne wynika to z przekonania, że wiedza ekonomiczna jest za trudna dla małych dzieci, a decyzje finansowe dotyczące dzieci są podejmowane przez rodziców. Brak zagadnień ekonomicznych we wczesnych etapach edukacji oraz powszechne przekonanie, że małe dzieci nie rozumieją i nie interesują się tymi zagadnieniami są sprzeczne z faktem, że nawet czterolatki coraz częściej posiadają własne pieniądze.

Czas realizacji

marzec – sierpień 2017

Działania (stan na 11.04.2017)

Projekt skierowany jest do członkiń Stowarzyszenia Rodziców i Pedagogów „Krok za Krokiem”.

  • Przeprowadziliśmy szkolenie dla 18 osób (nauczycielki przedszkolne, pracownice socjalne) przygotowujące do prowadzenia zajęć w projekcie „Przedsiębiorcze dzieci”.
  • Opracowaliśmy w języku rosyjskim materiały edukacyjne dotyczące pracy programem „Przedsiębiorcze dzieci”.
  • Zakupiliśmy pomoce edukacyjne, które trafiły bezpośrednio w miejsca, gdzie prowadzone są spotkania „Przedsiębiorcze dzieci”.
  • Prowadzimy doradztwo on-line dla nauczycielek biorących udział w programie.
  • Przeprowadzimy spotkanie podsumowujące zajęcia prowadzone z dziećmi.

Efekty

  • Do prowadzenia zajęć „Przedsiębiorcze dzieci” wg zaproponowanego scenariusza przygotowaliśmy 18 nauczycielek.
  • W województwach grodzińskim i brzeskim 320 dzieci nabędzie wiedzę dotyczącą tematyki ekonomii i przedsiębiorczości (pieniądze, sklep, zarabianie, oszczędzanie, podatki, marketing, reklama).
  • Dzieci we współpracy z dorosłymi przeprowadzą co najmniej 16 działań przedsiębiorczych w środowisku przedszkolnym lub lokalnej przestrzeni – działanie trwałe i dostępne lokalnej społeczności.

Sponsor

Projekt współfinansowany ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach programu RITA – Przemiany w regionie, realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji.

rita-logo-h-podstawowe

Partnerzy

Stowarzyszenia Rodziców i Pedagogów „Krok za Krokiem”  http://www.belkroki.org/

Kontakt

Dominik Kmita
dkmita@frd.org.pl