KRS: 0000166381 >> Nr konta: 77 1050 1012 1000 0090 3123 4173

MALI ODKRYWCY W JASTKOWIE

MALI ODKRYWCY W JASTKOWIE

Dzieci to mali badacze świata. Mają wrodzoną ciekawość i skłonność do eksperymentowania. Uczą się poprzez działanie – obserwują, wypróbowują, doświadczają. Przyswajają wiedzę wtedy, gdy są zaangażowane i gdy temat je ciekawi. Poznają świat na zasadzie prób i błędów. Te naturalne skłonności dzieci mogą rozwinąć się w pełni przy wykorzystaniu metody projektów badawczych. Celem programu Mali Badacze jest rozwijanie u dzieci logicznego myślenia, ciekawości poznawczej, stawiania pytań, zdobywania wiedzy poprzez eksperymentowanie, wyciągania wniosków oraz umiejętności współpracy w grupie. Więcej o programie Mali Badacze: https://www.frd.org.pl/programy/program-mali-badacze/

Cele

 • Zapoznanie nauczycieli z metodą Projektów Badawczych  w pracy z dziećmi.
 • Ułatwienie dobrego startu szkolnego dzieciom w wieku 6-11 lat mieszkającym na wsi poprzez angażowanie dzieci w zajęcia edukacyjne rozwijające ich umiejętności społeczne, matematyczne i językowe.
 • Rozwijanie u dzieci logicznego myślenia, ciekawości świata i uczenia się poprzez eksperymentowanie.

Czas i miejsce realizacji

Projekt realizujemy w okresie styczeń – grudzień 2017 w szkołach podstawowych gminy Jastków w woj. Lubelskim.

Odbiorcy

Bezpośrednio: 20 nauczycielek klas „0” oraz I- IV oraz około 400 dzieci w wieku 6-11 lat

Pośrednio: 700 osób uczestniczących w prezentacjach projektów badawczych.

Główne działania:

 • Szkolenie dla nauczycielek przygotowujące do prowadzenia z dziećmi projektów badawczych.
 • Wyposażenie szkół w Kuferki Badacza zawierające narzędzia i pomoce niezbędne do realizacji badań przez dzieci.
 • Prowadzenie przez dzieci  projektów badawczych.
 • Stworzenie w szkołach Klubów Małych Badaczy
 • Prezentacje wyników projektów badawczych  dla rodziców i społeczności lokalnej.

Zakładane efekty

 • Przygotowanie 20 nauczycielek do prowadzenia projektów badawczych z dziećmi.
 • Przeprowadzenie przez dzieci  50 projektów badawczych i zaprezentowanie ich wyników rodzicom i społeczności lokalnej.
 • 400 dzieci będzie miało możliwość rozwijania umiejętności społecznych, językowych, matematycznych,  logicznego myślenia  oraz uczenia się przez eksperymentowania.
 • Stworzenie 5 Klubów Małych Badaczy w 5 szkołach podstawowych pozwalających na kontynuowanie i promocję metody projektów badawczych.

Sponsor

Projekt finansuje Fundacja MoneyGram

Kontakt

Dominik Kmita
dkmita[at]frd.org.pl
Tel: 228811580