KRS: 0000166381 >> Nr konta: 77 1050 1012 1000 0090 3123 4173

MAŁY KOLBERG – PATRIOTA W STOLICY

MAŁY KOLBERG – PATRIOTA W STOLICY

Znajomość tradycji i tożsamość z miejscem urodzenia pozwala gruntować poczucie własnej wartości, pewność siebie, poczucie bezpieczeństwa, ale także ciekawość i otwarcie na świat. Edukacja regionalna rzadko pojawia się w programach wychowawczych przedszkoli i szkół. Dzieciom brakuje świadomości lokalnych tradycji, nie znają legend, opowieści, melodii i piosenek z okolic, w których żyją.Nauczyciele podkreślają, że brakuje im możliwości zdobycia kompetencji dotyczących dziedzictwa kulturowego. Mały Kolberg powstał po to, by kształcić postawę uważności na korzenie, tradycję, przekazy dziadków i babć już u najmłodszych dzieci.

Obszar terytorialny

Projekt realizujemy w Warszawie.

Partnerzy

Muzeum dla Dzieci w Państwowym Muzeum Etnograficznym w Warszawie
Fundacja Wszystkie Mazurki Świata
Służewski Dom Kultury Dzielnicy Mokotów M.St. Warszawy
Grupa Jaworowi Ludzie www.jaworowiludzie.pl
Instytut Muzyki i Tańca www.imit.org.pl
Akademia Kolberga www.akademiakolberga.pl
Forum Muzyki Tradycyjnej www.muzykatradycyjna.pl

Czas realizacji

sierpień 2017 – grudzień 2017

Cel

Celem projektu jest przygotowanie grupy 12 nauczycielek pracujących z dziećmi w wieku do 10 lat  do tworzenia  lokalnych projektów związanych z tradycją, które pozwolą dzieciom poznać tradycję oraz zwyczaje swojego otoczenia i znaleźć w nich inspirację dla własnych działań.

Odbiorcy

  • opiekunki w żłobkach, nauczyciele/ nauczycielki przedszkoli i szkół podstawowych
  • dzieci uczestniczące w zajęciach prowadzonych przez przeszkolonych animatorów i animatorki
  • seniorzy i seniorki

Działania

  • Przeprowadzimy 2 szkolenia: wprowadzające i doskonalące.

Szkolenia  przygotują uczestniczki i uczestników do prowadzenia zajęć z dziećmi z wykorzystaniem tradycyjnych zabaw, muzyki, śpiewu i tańca oraz inspirujących do poszukiwań własnych źródeł i sposobów pracy oraz do zabawy z dziećmi na materiale tradycyjnym.

  • Pomiędzy szkoleniami uczestnicy i uczestniczki – wykorzystując swoje lokalne tradycje – będą prowadzić i dokumentować zajęcia dla dzieci. Będą także korzystać z konsultacji on-line oraz wizyt muzyka i eksperta w placówkach, gdzie prowadzone będą zajęcia
  • Przygotujemy materiały edukacyjne.

Efekty

  • Do prowadzenia zajęć z dziećmi z wykorzystaniem kultury ludowej przygotujemy 12 osób.
  • Ponad 240 dzieci w Warszawie będzie uczestniczyć w zajęciach
  • Stworzymy filmy edukacyjne z instruktażami do prowadzenia zabaw i śpiewów dla osób pracujących z dziećmi: https://www.youtube.com/user/MalyKolberg

Sponsor

Projekt realizujemy dzięki dofinansowaniu Muzeum Historii Polski w ramach programu Patriotyzm Jutra

Kontakt

Fundacja Rozwoju Dzieci
frd[at]frd.org.pl
tel. 22 881 15 80

mk-patriota-logotypy