KRS: 0000166381 >> Nr konta: 77 1050 1012 1000 0090 3123 4173

CENTRA DZIECKA I RODZINY – WSPARCIE DLA RODZIN Z MAŁYMI DZIEĆMI Z TERENÓW WIEJSKICH

CENTRA DZIECKA I RODZINY – WSPARCIE DLA RODZIN Z MAŁYMI DZIEĆMI Z TERENÓW WIEJSKICH

Usługi opiekuńczo-edukacyjne dla rodzin z małymi dziećmi należą do zadań własnych gmin, ale  gminy nie mają obowiązku prowadzenia takich usług. W efekcie dzieci od urodzenia do 3-4 lat mieszkające na wsiach najczęściej są “niewidzialne”. Poważną przeszkodą w tworzeniu lokalnych zintegrowanych usług jest struktura organizacyjna. Zadania gminy w obszarze pomocy społecznej, edukacji, zdrowia, kultury mają oddzielne (resortowe) ścieżki finansowania, co prowadzi do sektorowości usług, braku kontaktu pomiędzy instytucjami i trudności w łączenia budżetów poszczególnych instytucji.

Cel

Celem projektu było utworzenie oraz prowadzenie w dwóch gminach wiejskich: Cekcyn i Głuchów, Centrów Dziecka i Rodziny integrujących działania różnych instytucji (GOPS, ośrodki zdrowia, przedszkola, żłobki, biblioteka) na rzecz małych dzieci.

Czas realizacji

Styczeń 2013 – grudzień 2015

Najważniejsze działania projektu

 • Diagnozy sytuacji małych dzieci i ich rodzin

W każdej z gmin odbyły się seminaria z wypracowania diagnozy sytuacji małych dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji rodzin w kryzysie.

 • Promocja potrzeb najmłodszych dzieci

Zostały przygotowane materiały dotyczące potrzeb najmłodszych dzieci. W każdej gminie odbyły się pikniki edukacyjne.

 • Asystentki/asystenci rodziny

Przeszkoleni w ramach projektu Asystentki/ci odwiedzli rodziny w ich domach, aby poznać sytuację mieszkaniową i rodzinną oraz społeczną a także, aby zachęcić rodziny w kryzysie do skorzystania z oferty Centrów.

 • Grupy Zabawowe

Grupy Zabawowe to systematyczne spotkania edukacyjne i rozwojowe dla dzieci od 6 miesiąca do 6 roku życia i ich rodziców, przygotowane i prowadzone przez Animatora/kę. W każdej gminie powstało kilka grup zabawowych w różnych miejscowościach.

 • Warsztaty dla rodziców, babć i dziadków

Centrum pomaga w rozwijaniu umiejętności wychowawczych poprzez zaoferowanie warsztatów dla rodziców, babć i dziadków.

 • Konsultacje specjalistyczne

W każdej gminie organizowane były spotkania ze specjalistami (m.in. pediatra, psycholog, logopeda).

Efekty

 • w dwóch gminach powstały i działają od 3 lat Centra Dziecka i Rodziny integrujące różne instytucje i organizacje gminne,
 • 230 rodziców i 250 dzieci uczestniczyło w działaniach projektu,
 • 15 osób otrzymało specjalistyczne przygotowanie do prowadzenia zajęć z małymi dziećmi oraz pracy z rodzinami, w których są małe dzieci,
 • powstało 10 grup zabawowych, które spotykają się regularnie (co najmniej raz w tygodniu) od 3 lat;  w zajęciach uczestniczyło 98 dzieci i 83 dorosłych,
 • 227 i 195 dorosłych korzystających z konsultacji ze specjalistami
 • 344 wypożyczenia z Biblioteczki dla Najmłodszych

Sponsor

Projekt realizujemy dzięki dotacji World Childhoold Foundation.

logo

Partnerzy

Gmina Głuchów woj. Łódzkie – http://www.gluchow.pl/
Gmina Cekcyn http://www.cekcyn.pl/

Kontakt

Teresa Ogrodzińska
togrodzinska[at]frd.org.pl