KRS: 0000166381 >> Nr konta: 77 1050 1012 1000 0090 3123 4173

CENTRA DZIECKA I RODZINY – ORIFLAME NIWISKA I OLSZYNA

CENTRA DZIECKA I RODZINY – ORIFLAME NIWISKA I OLSZYNA

Usługi opiekuńczo-edukacyjne dla rodzin z małymi dziećmi należą do zadań własnych gminy ale gminy nie mają obowiązku prowadzenia takich usług. W efekcie dzieci od urodzenia do 3-4 lat mieszkające na wsiach najczęściej są “niewidzialne”. Poważną przeszkodą w tworzeniu lokalnych zintegrowanych usług jest struktura organizacyjna. Zadania gminy w obszarze pomocy społecznej, edukacji, zdrowia, kultury mają oddzielne (resortowe) ścieżki finansowania, co prowadzi do sektorowości usług, braku kontaktu pomiędzy instytucjami i trudności w łączenia budżetów poszczególnych instytucji. Naszą odpowiedzią na ten problem są Centra Dziecka i Rodziny.

Projekt: Centra Dziecka i Rodziny - Oriflame Niwiska i Olszyna (2015)

Cel

Zadaniem projektu jest stworzenie w 2 gminach wiejskich Centrów dziecka i Rodziny, których celem jest integracja dzieci i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, podnoszenie umiejętności wychowawczych rodziców oraz zapewnienie dzieciom dobrego startu edukacyjnego.

Czas realizacji

styczeń – grudzień 2015

Działania

Projekt realizujemy w gminie Olszyna (woj. Dolnośląskie) i gminie Niwiska (woj. Podkarpackie). W każdej gminie:

– Przeprowadzono partycypacyjną diagnozę potrzeb małych dzieci i rodziców, z uwzględnieniem potrzeb rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym.

– Stworzony został lokalny system współpracy instytucji działających na rzecz dzieci i wyznaczone osoby koordynujące działania Centrów Dziecka i Rodziny.

– Przygotowaliśmy kadry do prowadzenia zajęć dla dzieci i rodziców oraz wsparcia rodzin zagrożonych wykluczeniem.

Efekty

W obu gminach – w ramach Centrów – działają różnorodne usługi dla małych dzieci i rodziców, między innymi:

– Działa 6 Grup Zabawowych dla ponad 120 dzieci i rodziców http://grupazabawowa.org.pl/

– Prowadzone są cykliczne – raz w miesiącu spotkania edukacyjne dla rodziców z położną, pediatrą, dietetykiem, logopedą, psychologiem.

– Organizowane są spotkanie warsztatowe, np.: „Jak pomóc dzieciom wychować szczęśliwego i odpowiedzialnego wnuka”, „Ciąża, poród, połóg – jak radzić sobie z nową sytuacją”.

– Prowadzony jest program „Świetlicowe Czytanki – Przytulanki”.

Sponsor

Projekt realizujemy dzięki darowiźnie ORIFLAME

oriflame

Partnerzy

Gmina Niwiska http://www.niwiska.pl/
Gmina Olszyna http://www.olszyna.pl/

Kontakt

Dominik Kmita,
dkmita[at]frd.org.pl