KRS: 0000166381 >> Nr konta: 77 1050 1012 1000 0090 3123 4173

BĘDĘ KIM ZECHCĘ

BĘDĘ KIM ZECHCĘ

Głównym zadaniem projektu „Będę kim zechcę” było dostarczenie dorosłym innowacyjnych narzędzi edukacyjnych pozwalających na wzmacnianie u dzieci poczucia własnej wartości, rozpoznawania własnych predyspozycji, potrzeb i zainteresowań oraz akceptacji dla różnorodnych postaw i wyborów.

bede kim zechce

Czas trwania:

kwiecień 2013 – marzec 2014

Obszar terytorialny:

 • województwo warmińsko-mazurskie – Łankiejmy, Rożental
 • województwo wielkopolskie – Sędziny
 • województwo mazowieckie – Warszawa, Bogate
 • województwo lubelskie – Kisielsk
 • województwo małopolskie – Kraków

Cel i zakres działania:

Długofalowym celem projektu było wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez przełamywanie stereotypów dotyczących społecznych ról chłopców i dziewczynek, kształtowanie u dzieci postaw otwartości i szacunku dla różnorodności oraz zachęcanie dzieci do podejmowania wyborów zgodnych z ich zainteresowaniami i potrzebami.

Odbiorcy:

9 nauczycielek wychowania przedszkolnego oraz 4 mentorów/mentorek Fundacji Rozwoju Dzieci (psycholożki /psycholodzy, trenerki/trenerzy)

Efekty (liczby, statystyki, wypowiedzi, raporty/publikacje):

– Opracowaliśmy nową metodę wprowadzania i testowania innowacyjnych praktyk pedagogicznych poprzez stworzenie interdyscyplinarnego zespołu (ekspertki i nauczycielki), który systematycznie spotykał się i pracował nad określonym problemem (edukacja do równości).
– Opracowaliśmy cztery moduły warsztatowe do pracy z nauczycielkami oraz przeprowadziliśmy 64 godziny warsztatów dla nauczycielek.
– Ponad 70. dzieci uczestniczyło w cyklu zajęć pilotażowych.
– 70 osób wzięło udział w seminarium podsumowującym projekt.
– Opracowaliśmy Podręcznik dla nauczycielek i nauczycieli wychowania przedszkolnego. Edukacja do równości w przedszkoluzawierający część teoretyczną, praktyczne wskazówki oraz 15 przykładowych scenariuszy do realizacji z dziećmi.

Wpływ projektu na osoby pracujące z dziećmi:

 • rozwinięcie umiejętności obserwacji zachowań dzieci w sytuacjach społecznych odwołujących się do ról płciowych,
 • wykształcenie refleksji na temat przyczyn określonych zachowań dzieci (np. dostępność określonego rodzaju zabawek dedykowanych tylko dziewczętom lub tylko chłopcom, otrzymywanie informacji zwrotnych dotyczących ról społecznych pełnionych przez kobiety i mężczyzn od dorosłych i innych dzieci),
 • wykształcenie umiejętności prowadzenia rozmowy z dziećmi na temat ról społecznych oraz ich emocji związanych ze spełnianiem oczekiwań z nimi związanych.
 • wykształcenie umiejętności analizy materiałów edukacyjnych pod kątem prezentowanych w nich ról płciowych.

Wpływ projektu na dzieci:

 • zwiększenie świadomości w zakresie możliwości wyboru różnych dróg życiowych i pełnienia ról społecznych niezależnie od istniejących stereotypów,
 • wzmocnienie poczucia własnej wartości,
 • wzmocnienie samodzielności i autonomii dzieci przy wyrażaniu własnych potrzeb i marzeń,
 • rozwijanie szacunku dla różnorodności.

Sponsor/ Partnerzy: 

Fundacja Kolorowy Uśmiech

kolor_usmiech