KRS: 0000166381 >> Nr konta: 77 1050 1012 1000 0090 3123 4173

MAŁY KOLBERG

MAŁY KOLBERG

Znajomość tradycji i tożsamość z miejscem urodzenia pozwala gruntować poczucie własnej wartości, pewność siebie, poczucie bezpieczeństwa, ale także ciekawość i otwarcie na świat. Edukacja regionalna rzadko pojawia się w programach wychowawczych przedszkoli i szkół. Dzieciom brakuje świadomości lokalnych tradycji, nie znają legend, opowieści, melodii i piosenek z okolic, w których żyją.
Nauczyciele podkreślają, że brakuje im możliwości zdobycia kompetencji dotyczących dziedzictwa kulturowego. Mały Kolberg powstał po to, by kształcić postawę uważności na korzenie, tradycję, przekazy dziadków i babć już u najmłodszych dzieci.

Obszar terytorialny

Projekt realizowaliśmy w  7 regionach Polski: Wielkopolsce, Warmińsko-Mazurskim, Łódzkim, Mazowieckim – Warszawa i wschodnie Mazowsze, Beskidzie Żywieckim, Lubelskim. Mapa miejsc gdzie był realizowany Mały Kolberg: www.akademiakolberga.pl/project/malykolberg

Partnerzy

Czas realizacji

marzec – listopad 2014

Cel

Celem projektu było przygotowanie grupy animatorów i animatorek pracujących z dziećmi w wieku 3-10 lat  do tworzenia  lokalnych projektów, które pozwolą dzieciom poznać tradycję oraz zwyczaje swojego otoczenia i znaleźć w nich inspirację dla własnych działań.

Odbiorcy

– osoby pracujące z dziećmi z ponad 100 miejscowości z całej Polski (pracowniczki i pracownicy bibliotek, ośrodków kultury, przedszkoli, szkół podstawowych, świetlic, gminnych ośrodków pomocy społecznej, muzeów, organizacji pozarządowych, grup i firm artystycznych oraz jedna seniorka – bajarka)
– dzieci uczestniczące w zajęciach prowadzonych przez przeszkolonych animatorów i animatorki

Działania

– Przeprowadziliśmy   18 szkoleń dla 130 osób przygotowujących do prowadzenia zajęć z dziećmi z wykorzystaniem tradycyjnych zabaw, muzyki, śpiewu i tańca oraz inspirujących do poszukiwań własnych źródeł i sposobów pracy oraz do zabawy z dziećmi na materiale tradycyjnym. Szkolenia były współprowadzone przez muzyków tworzących w oparciu o kulturę regionu: Wielkopolska – zespół Duet z Wiwatem;  Warmińsko-Mazurskie – zespół Anny Broda; Łódzkie – Kapela Gęsty Kożuch Kurzu; Mazowieckie: Siedlce  – Kapela Niwińskich oraz Warszawa: zespół Czarne Motyle i Tańcograjka;  Beskid Żywiecki – Elżbieta Mikociak, Brygida Sordyl, Karolina Barańczuk i Przemysław Ficek; Lubelskie – Szkoła Suki Biłgorajskiej.

Po zakończeniu szkoleń uczestnicy – wykorzystując swoje lokalne tradycje –prowadzili zajęcia dla dzieci. Pomiędzy warsztatami mogli skorzystać z konsultacji on-line oraz wizyt muzyka i eksperta w placówkach, gdzie prowadzone były zajęcia.

Efekty

– Do prowadzenia zajęć z dziećmi z wykorzystaniem kultury ludowej przygotowaliśmy 130 osób.
– Ponad 1500 dzieci w całej Polsce uczestniczyło w zajęciach – dobre praktyki można obejrzeć tu: http://www.akademiakolberga.pl/project/maly-kolberg-dobre-praktyki/ .
– Przygotowaliśmy publikację „NIEZBĘDNIK MAŁEGO KOLBERGA. Żywa tradycja inspiracją do pracy z małymi dziećmi” zawierającą m. in. informacje dlaczego praca z małymi dziećmi i tradycją jest ważna; materiały metodyczne do planowania zajęć z zakresu psychologii rozwojowej dzieci; materiały z poszczególnych regionów dotyczące zabaw, melodii, piosenek, wyliczanek oraz przykładowe scenariusze zajęć uczestników Małego Kolberga.
– Powstał portal Mały Kolberg: http://www.akademiakolberga.pl/project/malykolberg/
– Stworzyliśmy 80 filmów edukacyjnych z instruktażami do prowadzenia zabaw i śpiewów dla osób pracujących z dziećmi: https://www.youtube.com/user/MalyKolberg

WYPOWIEDZI UCZESTNICZEK I UCZESTNIKÓW PROJEKTU
Tradycja uświadamia nam pewną przynależność. Buduje nasze poczucie wartości wśród społeczeństwa. Ważne jest, by dzieci nie wstydziły się swoich korzeni, by nigdy nie wypierały się tego, skąd pochodzą. Musimy nauczyć młodych doceniania tego, co zostawili nam przodkowie.
Paulina Sobieraj, Biblioteka w Lubrańcu

 Każdy naród ma swoje tradycje, jeśli je pielęgnuje to będzie trwać i się nie zagubi. Polska ma co przekazywać, biorąc pod uwagę nasz folklor oraz jego różnorodność. Musimy dbać, aby nasze dziedzictwo było pielęgnowane. I tu zaczyna się  rola małych dzieci, które chcą poznać, wręcz chłoną wiedzę im przekazywaną, dlatego tak ważne jest, aby zapoznać je z tradycją i być dla nich przykładem, że nasze dziedzictwo jest warte poświęcenia mu uwagi.Małgorzata Gołębiowska-Dyrek, Ideownia, Poznań

Przekazując naturalną polską kulturę muzyczną i taneczną kolejnym pokoleniom, łączymy tych którzy byli przed nami, z tymi którzy będą po nas, budując wiszący most nad wielką przepaścią pustki i otchłani bez wspólnych symboli, tożsamości, poczucia bezpieczeństwa i sensu istnienia. Wspierajmy projekt “Mały Kolberg” i dbajmy o to, aby nasz wspólny polski dom pełen niezwykłej muzyki i tańców nie rozsypał się na naszych oczach.Krystian Pisowicz, Kapela z innej Struny z Krakowa

Uważam warsztaty Mały Kolberg za bardzo inspirujące i potrzebne.  Udział w projekcie był dla mnie źródłem inspiracji, wiedzy i ciekawych informacji z dziedziny pedagogiki i psychologii dziecka. Mały Kolberg daje nam – pedagogom możliwość szerszego spojrzenia na potrzeby dziecka i pozwala wyjść im naprzeciw, zaproponować dzieciom coś nowego, wrócić do korzeni, zachwycić się tym, co wydawało się stare i zapomniane. Dla mnie zarówno warsztaty Mały Kolberg jak i te prowadzone przeze mnie z dziećmi, były bardzo ciekawym doświadczeniem i doskonałą zabawą.Kamila Gościcka- Kmieć, Święcienica

Patronat

Pierwsza Dama RP Pani Anna Komorowska objęła honorowym patronatem warsztaty doskonalące dla animatorów i animatorek.

Sponsor

Instytut Muzyki i Tańca w ramach działań strategicznych związanych z Rokiem Kolberga

IMiT_logo

Kontakt

Katarzyna Paterek
mail: kpaterek[at]frd.org.pl

Galeria

Zdjęcia z działań uczestniczek znajdują się na stronie: http://www.akademiakolberga.pl/project/maly-kolberg-dobre-praktyki/