KRS: 0000166381 >> Nr konta: 77 1050 1012 1000 0090 3123 4173

DIAGNOZA POTRZEB MAŁYCH DZIECI I ICH RODZIN W MIEŚCIE I GMINIE PIASECZNO

DIAGNOZA POTRZEB MAŁYCH DZIECI I ICH RODZIN W MIEŚCIE I GMINIE PIASECZNO

Diagnozę potrzeb małych dzieci i ich rodzin w Mieście i Gminie Piaseczno realizowaliśmy  metodą partycypacyjną, by promować model angażowania do współpracy przedstawicieli różnych grup społecznych i zawodowych w obszarze działania na rzecz rozwoju i edukacji małych dzieci.

Cel:

Celem było poznanie problemów i potrzeb rodzin z małymi dziećmi (tj. do 10 r.ż.) z Miasta i Gminy Piaseczno oraz wypracowanie ich metodą partycypacyjną w grupie mieszkańców, rodziców, instytucji, organizacji zainteresowanych poprawą sytuacji małych dzieci

Czas realizacji: 

maj- grudzień 2015 roku

DziałaniaL

  • Koordynacja i prowadzenie spotkań zespołu roboczego do spraw diagnozy,
  • Aktywne uczestnictwo w procesie zbierania materiałów do diagnozy
  • Koordynacja prac nad raportem z diagnozy potrzeb z rekomendacjami
  • Wspieranie promocji i upowszechniania raportu z rekomendacjami

Efekty:

Spotkania zespołu roboczego oraz wypracowanie raportu z rekomendacjami: RAPORT do pobrania

Kontakt:

Katarzyna Paterek
kpaterek[at]frd.org.pl
tel. 22 881 15 80

Sponsor:

Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich we współpracy z Federacją Partnerstwo na Rzecz Rozwoju i Edukacji Małych Dzieci

Zalacznik_2_FIO_MPiPS_logo