KRS: 0000166381 >> Nr konta: 77 1050 1012 1000 0090 3123 4173

GRUPY ZABAWOWE DLA DZIECI I RODZICÓW

GRUPY ZABAWOWE DLA DZIECI I RODZICÓW

W Polsce inwestowanie w rozwój małych dzieci nie należy do priorytetów polityk społecznych i edukacyjnych, zarówno na poziomie ogólnopolskim jak i lokalnym. Zbyt niska jest świadomość społeczna co do wpływu dobrego dzieciństwa na sukces życiowy człowieka. Zwłaszcza na terenach wiejskich brakuje rozwiązań opiekuńczo-edukacyjnych dla najmłodszych dzieci – od urodzenia do wieku przedszkolnego.

Czas trwania:

maj 2011- czerwiec 2012

Obszar terytorialny:

W projekcie uczestniczyło 5 gmin wiejskich: Chęciny, Chłopice, Leżajsk, Pozezdrze i Sępopol.

Cel

Celem projektu było wyrównywanie szans edukacyjnych małych dzieci poprzez rozwijanie ich umiejętności społecznych i ciekawości poznawczej oraz podnoszenie umiejętności  wychowawczych rodziców.

Działania

– Szkolenie dla Animatorek przygotowujące do prowadzenia Grup Zabawowych. Zakres tematyczny szkolenia obejmował: rozwój dziecka, edukację przez zabawę, różne sposoby uczenia się dzieci, rozwijanie umiejętnośći wychowawczych rodziców.

– Prowadzenie Grup Zabawowych przez Animatorki

– W 10 wsiach gminy przygotowały pomieszczenia, w których odbywały się zajęcia Grup Zabawowych. Każda Grupa została w ramach projektu wyposażona w materiały plastyczne i zabawki edukacyjne.

– Przeprowadziliśmy badanie zachowań społecznych dzieci uczestniczących w Grupach Zabawowych

Odbiorcy:

– dzieci od 5 miesięcy do 3-4 lat i ich rodzice

– Animatorki prowadzące zajęcia

Efekty

– Do prowadzenia Grup Zabawowych przygotowaliśmy 15 Animatorek.

– W dziesięciu wsiach powstało 10 Grup Zabawowych, w których uczestniczyło 100 dzieci i 100 rodziców.

– Umożliwiliśmy władzom gminnym poszerzenia oferty edukacyjnej dla matek i najmłodszych dzieci.

– Raport z badania wpływu Grup Zabawowych na dzieci

Badania potwierdziły znaczący wpływ Grup Zabawowych na dzieci w zakresie: nawiązywania kontaktu, dzielenia pola uwagi, nazywania emocji i relacji oraz samoświadomości. Również większość rodziców przywołuje kompetencje społeczne jako jeden z obszarów, który rozwinął się u ich dzieci w związku z uczestnictwem w zajęciach Grup Zabawowych. Rodzice byli także zaskoczeni samodzielnością dzieci i ich zdolnością zaadaptowania się do grupy i wspólnej zabawy z innymi. Więcej „Grupy Zabawowe. Raport z badań 2012”.

Wypowiedzi rodziców i Animatorek

Mama Oliwii (3 lata) z gminy Chłopice:

Ja nawet nie wiedziałam że Oliwia jest już na tyle duża, że może malować farbami. Po pierwszym spotkaniu Grupy Zabawowej musiałam zakupić cały asortyment do malowania i całymi dniami siedzi i maluje.

Animatorka z gminy Pozezdrze:

Każde kolejne spotkanie przynosiło poprawę w zachowaniu dzieci oraz ocieplał się klimat między rodzicami/opiekunami. Sami rodzice proponowali ciekawe zabawy z dziećmi i zaczęli dogadywać się co do wspólnego posiłku w czasie zajęć. Pod koniec zabaw pytają co mają przynieść. W trakcie kolejnych zabaw mamy chętnie rozmawiały ze sobą, wymieniały się różnymi doświadczeniami a dzieci były odważniejsze i śmielej zwracały się o pomoc.

Animatorka z gminy Chłopice:

Podczas pierwszego spotkania dzieci trzymały się przede wszystkim swoich mam i tylko im przynosiły wybrane zabawki. Z czasem dzieci coraz bardziej obserwowały się wzajemnie i naśladowały. Jeżeli któraś z mam bawiła się ze swoim dzieckiem w ciekawy sposób to zaraz przybiegały do niej inne dzieci i chciały się wspólnie bawić.

Animatorka z gminy Leżajsk:

Mamy mówiły, że dzieci nie mogły doczekać się kiedy pójdą po świętach do „przedszkola”. Babcia Darii powiedziała, że wnuczka od rana pakowała plecak i mówiła, że „idzie dziś do przedszkola”. Dzieciom spodobała się zabawa w „gotowanie” (w kąciku kuchennym). Przesypywały ziarna pszenicy i makaron do różnych naczynek, „gotowały” dania, częstowały nimi rodziców. Jedna mama powiedziała nawet, że nie sądziła, iż taka prosta zabawa może dzieciom sprawić tyle frajdy.

Więcej o Grupach Zabawowych www.grupazabawowa.org.pl

Sponsor:

Firma RTA

Kontakt

Dominik Kmita
dkmita[at]frd.gov.pl