KRS: 0000166381 >> Nr konta: 77 1050 1012 1000 0090 3123 4173

Z MAŁYM KOLBERGIEM PO KRAJU. WIELKOPOLSKA I ŁÓDZKIE.

Z MAŁYM KOLBERGIEM PO KRAJU. WIELKOPOLSKA I ŁÓDZKIE.

Znajomość tradycji i tożsamość z miejscem urodzenia pozwala gruntować poczucie własnej wartości, pewność siebie, poczucie bezpieczeństwa, ale także ciekawość i otwarcie na świat. Edukacja regionalna rzadko pojawia się w programach wychowawczych przedszkoli i szkół. Dzieciom brakuje świadomości lokalnych tradycji, nie znają legend, opowieści, melodii i piosenek z okolic, w których żyją. Nauczyciele podkreślają, że brakuje im możliwości zdobycia kompetencji dotyczących dziedzictwa kulturowego. Mały Kolberg powstał po to, by kształcić postawę uważności na korzenie, tradycję, przekazy dziadków i babć już u najmłodszych dzieci. W 2014 roku rozpoczęliśmy podróż z Małym Kolbergiem, teraz rozpoczynamy dłuższe zwiedzanie poszczególnych regionów, rozpoczynając od łódzkiego i Wielkopolski.

Obszar terytorialny

Projekt realizujemy w regionie łódzkim i na Wielkopolsce

Partnerzy

Instytut Muzyki i Tańca www.imit.org.pl
Akademia Kolberga www.akademiakolberga.pl
Forum Muzyki Tradycyjnej www.muzykatradycyjna.pl

Czas realizacji

maj 2016 – czerwiec 2017

Cel

Celem projektu jest przygotowanie grupy animatorów i animatorek pracujących z dziećmi w wiek do 10 lat  do tworzenia  lokalnych projektów, które pozwolą dzieciom poznać tradycję oraz zwyczaje swojego otoczenia i znaleźć w nich inspirację dla własnych działań.

Odbiorcy

 • osoby pracujące z dziećmi z regionów: łódzkiego i Wielkopolski (pracowniczki i pracownicy bibliotek, ośrodków kultury, przedszkoli, szkół podstawowych, świetlic, gminnych ośrodków pomocy społecznej, muzeów, organizacji pozarządowych i innych)
 • dzieci uczestniczące w zajęciach prowadzonych przez przeszkolonych animatorów i animatorki
 • seniorzy i seniorki

Działania

 • przeprowadzimy po 3 dwudniowe szkolenia (czerwiec i listopad 2016 oraz marzec 2017) dla 30 osób w dwóch regionach.
  Szkolenia  przygotują uczestniczki i uczestników do prowadzenia zajęć z dziećmi z wykorzystaniem tradycyjnych zabaw, muzyki, śpiewu i tańca oraz inspirujących do poszukiwań własnych źródeł i sposobów pracy oraz do zabawy z dziećmi na materiale tradycyjnym.Szkolenia współprowadzą muzycy tworzący w oparciu o kulturę regionu: Wielkopolska – zespół Duet z Wiwatem  a łódzkie – Kapela Gęsty Kożuch Kurzu oraz ekspertka w zakresie edukacji dziecęcej z Fundacji Rozwoju Dziecka.
 • pomiędzy szkoleniami uczestnicy – wykorzystując swoje lokalne tradycje – będą prowadzić i dokumentować zajęcia dla dzieci. Pomiędzy warsztatami mogą skorzystać z konsultacji on-line oraz wizyt muzyka i eksperta w placówkach, gdzie prowadzone będą zajęcia
 • przygotowane zostaną filmy edukacyjne oraz Niezbędnik Małego Kolberga. Wersja łódzka i Wielkopolska.
 • przeprowadzimy seminaria lokalne, upowszechniające działania w regionach.

Efekty

 • do prowadzenia zajęć z dziećmi z wykorzystaniem kultury ludowej przygotujemy 30 osób.
 • ponad 400 dzieci w całej Polsce będzie uczestniczyć w zajęciach
 • przygotujemy publikację „NIEZBĘDNIK MAŁEGO KOLBERGA. Żywa tradycja inspiracją do pracy z małymi dziećmi” zawierającą m. in. informacje dlaczego praca z małymi dziećmi i tradycją jest ważna; materiały metodyczne do planowania zajęć z zakresu psychologii rozwojowej dzieci; materiały z poszczególnych regionów dotyczące zabaw, melodii, piosenek, wyliczanek oraz przykładowe scenariusze zajęć uczestników Małego Kolberga z łodzkiego i Wielkopolski.
 • będziemy rozwijać portal Mały Kolberg: http://www.akademiakolberga.pl/project/malykolberg/
 • stworzymy przynajmniej 5 filmów edukacyjnych z instruktażami do prowadzenia zabaw i śpiewów dla osób pracujących z dziećmi:https://www.youtube.com/user/MalyKolberg

Sponsor

Projekt realizujemy dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
mkidn_01_cmyk

Kontakt

Fundacja Rozwoju Dzieci
frd[at]frd.org.pl
tel. 22 881 15 80