KRS: 0000166381 >> Nr konta: 77 1050 1012 1000 0090 3123 4173

RAZEM DLA DZIECI PRAGI POŁUDNIE

RAZEM DLA DZIECI PRAGI POŁUDNIE

Projekt jest odpowiedzią na problemy zgłaszane przez mieszkańców rewitalizowanych obszarów Pragi Południe:
– brak działań aktywizujących lokalną społeczność,
– niewystarczająca oferta kulturalna i edukacyjna dla najuboższych mieszkańców, w tym dzieci w wieku do 6 lat oraz słaby dostęp do informacji o tej ofercie,
– bezradność w sprawach opiekuńczych i w zakresie prowadzenia gospodarstwa i budżetu domowego,
– zagrożenie wykluczeniem społecznym dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Obszar terytorialny

Dzielnica Praga Południe

Partnerzy

Fundacja Kooperatywy Grochowskiej: www.kooperatywagrochowska.pl/fundacja/
Fundacja Rodzinna: www.fundacjarodzinna.org.pl
Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL: www.cal.org.pl

Czas realizacji

Wrzesień 2016 – grudzień 2017

Cele projektu:

Dla rodziców i opiekunów małych dzieci: zwiększanie kompetencji społecznych i wychowawczych
Dla małych dzieci: zwiększenie szans rozwojowych i edukacyjnych, rozwój kompetencji społecznych, poznawczych, językowych i przedsiębiorczych.

Odbiorcy

Projekt i działania kierujemy do rodzin z dziećmi  0-6 lat (szczególnie rodzin o niskich kompetencjach opiekuńczo-wychowawczych i społecznych) oraz do osób pracujących z małymi dziećmi i rodzinami – nauczycielek, animatorek i animatorów społecznych, seniorów.

Działania

 • Przeprowadzenie diagnozy potrzeb rodzin z dziećmi
 • Powołanie Klubu dla Rodzin
 • Szkolenia (dla nauczycielek przedszkolnych, przedstawicieli organizacji pozarządowych, asystentek rodzin z OPS, opiekunek ze żłobków, rodziców) przygotowujące do prowadzenia:
  – Grup Zabawowych i „Biblioteczki dla najmłodszych”
  – Zajęć dla dzieci „Przedsiębiorcze dzieci”
  – Zajęć sportowych dla dzieci
  – Prowadzenie wypożyczalni „Biblioteczka dla najmłodszych”
 • Zajęcia dla dzieci, rodziców, opiekunów, babć i dziadków
  – Spotkania Grup Zabawowych
  – Warsztaty dla rodziców podnoszące ich umiejętności wychowawcze
  – Warsztaty i wykłady dla rodziców – jak świadomie i zdrowo żywić swoje dzieci od urodzenia do szóstego roku życia
  – Warsztaty z zakresu profilaktyki wzroku „Lepiej widzę, lepiej się uczę”
  – Warsztaty dla rodziców z zakresu edukacji finansowej „Jak efektywnie zarządzać domowym budżetem”

Planowane efekty

Udział 1398 dorosłych i dzieci w zajęciach, warsztatach, seminariach i szkoleniach.
Raport z diagnozy potrzeb rodzin z małymi dziećmi w obszarze rewitalizowanym Pragi Południe.
Klub dla Rodzin.

Osiągnięte do tej pory efekty:

Raport z diagnozy potrzeb rodzin z dziećmi 0-6 lat na Pradze-Południe: www.frd.org.pl/raport-z-diagnozy-potrzeb-rodzin-na-pradze-poludnie/

logo_biale_wspolfinansowanie

Kontakt

Teresa Ogrodzińska
togrodzinska[at]frd.org.pl
Urszula Zimoląg
uzimolag[at]frd.org.pl
22 881 15 80