KRS: 0000166381 >> Nr konta: 77 1050 1012 1000 0090 3123 4173

Aktualności

Raport z diagnozy potrzeb rodzin na Pradze Południe

Prezentujemy Raport z partycypacyjnej diagnozy potrzeb rodzin z dziećmi 0-6 lat z terenu Pragi-Południe:

raport_diagnoza_potrzeb_rodzin_praga_poludnie

Diagnozę przeprowadziliśmy wspólnie z organizacjami, instytucjami, grupami nieformalnymi z Pragi Południe w ramach projektu Razem dla dzieci Pragi Południe. W diagnozie pytaliśmy rodziców dzieci 0-6 oraz osoby pracujące z małymi dziećmi m. in. o:

  • czas wolny rodzin
  • miejsca przyjazne rodzinom z małymi dziećmi
  • ofertę zajęciową dla dzieci i potrzeby w zakresie warsztatów dla rodziców
  • zaangażowanie rodziców w życie placówki przedszkolnej lub żłobkowej i ocenę współpracy z placówką
  • ocenę wyżywienia w placówkach opiekuńczo-wychowawczych
  • ocenę współpracy i czynniki wpływająca na współpracę rodziców z placówką
  • rodzaj wsparcia, jakiego potrzebują miejsca opieki nad dziećmi

Poniżej odpowiedź na jedno z pytań zadanych osobom pracującym z dziećmi: Co jest podstawową potrzebą dzieci 0-6 lat, z którymi Państwo pracujecie, aby mogły się lepiej rozwijać? Ponad 40% osób uznało, że taką potrzebą jest wzmocnienie więzi dzieci i rodziców. To ważna informacja, nie tylko dla rodzin z Pragi-Południe.

wykres30

Zachęcamy do zapoznawania się, przekazywania osobom zainteresowanym oraz komentowania. Swoje uwagi można wysłać na adres uzimolag@frd.org.pl lub pozostawić (anonimowo lub z podpisem) w formularzu.

Raport powstał w ramach projektu “Razem dla dzieci Pragi Południe”.
Projekt współfinansuje m. st. Warszawa