KRS: 0000166381 >> Nr konta: 77 1050 1012 1000 0090 3123 4173

Szkolenia: instytucje dla dzieci do lat 3 w województwie kujawsko-pomorskim

Szkolenia: instytucje dla dzieci do lat 3 w województwie kujawsko-pomorskim

Projekt „Podniesienie kompetencji przedstawicieli podmiotów tworzących i prowadzących instytucje opieki nad dzieckiem do lat 3 w województwie kujawsko-pomorskim” jest realizowany przez Forum Rozwoju Regionalnego Polska Wschodnia w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego.

Czas i miejsce realizacji

sierpień 2020–maj 2022

Cel projektu

podniesienie kompetencji w zakresie rozwiązań związanych z organizacją i finansowaniem opieki nad dziećmi do lat 3 u przedstawicieli  samorządów (szczebla gminnego, powiatowego, woj.), pracowników jednostek organizacyjnych  odpowiedzialnych za rozwój form opieki nad dziećmi do lat 3, przedstawicieli podmiotów niepublicznych prowadzących/planujących prowadzenie instytucje opieki nad dziećmi do lat 3 z województwa kujawsko-pomorskiego.

Działania

 • szkolenia 27-godzinne, cykl podzielony na 2 etapy: zjazd 2-dniowy (18 godzin)  i 9-godzinne szkolenie online
 • przeprowadzenie  8 case study oraz przygotowanie publikacji zawierającej opis dobrych praktyk oraz rozwiązań możliwych do zastosowania

Tematyka szkoleń to m. in.:

  • zasady tworzenia, prowadzenia i finansowania instytucji opieki dla dzieci do lat 3 (żłobek, klub dziecięcy i dzienny opiekun)
  • standardy jakości opieki i wspierania rozwoju dzieci do lat 3
  • włączanie dzieci z niepełnosprawnościami lub wymagającymi szczególnej opieki
  • zarządzanie jakością w instytucjach opieki i edukacji dla dzieci do lat 3
  • metodyka pracy z małymi dziećmi
  • żywienie i organizacja posiłków sprzyjające zdrowiu

Harmonogram szkoleń oraz dokumenty rekrutacyjne są dostępne na stronie: http://www.frr.org.pl/

Sponsor

Projekt jest realizowany  w ramach Działania 2.1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Kontakt

Dominik Kmita, e-mail: dkmita[at]frd.org.pl